Seks it-jobber du aldri har hørt om

Seks it-jobber du aldri har hørt om

Men du kan gjøre lurt i å søke jobb som skyarkitekt eller dypdatanalytiker.

Ingenting tyder på at it-stillingsmarkedet er blitt slappere. Det er flust med jobber for den med rett kompetanse. It-bransjen er også beryktet for å skaper en rekke nye jobbtyper.

I samarbeid med Computerworlds nyhetstjeneste har vi funnet seks nye stillinger de færreste har hørt om, men som du faktisk kan søke og få.

Selv i Nord-Amerika er det rom for flere it-ansatte, og selv om de sliter mer med ledighet enn oss er det slik at to av tre arbeidsgivere skal tilsette flere teknologer det neste halve året enn det som snart er over.

Mer enn kreativ morro

Stillingene vi har funnet har potensial til å bli et varig tilskudd til mangfoldet av jobber som kommer fra it-bransjen. Jobbene er hentet fra rekrutteringsportaler og fra profesjonelle rekrutterere og yrkesrådgivere.

Ingen vet hva som vil komme rundt neste sving, men sjelden har det vært så mange sterke endringstendenser samtidig i it. Den som finner en dybdekompetanse uten å miste sideblikket til andre teknologier eller relevans for forretningsvirksomheten vil ikke få tid til å kjede seg. Eller sulte.

1. Gjør it til forretningsdriver: Forretningsarkitekt

It og virksomhetens kjerneoppgaver henger sammen som skorteflak og buksebak. Å se it som en separat greie har gått ut på data, eller dato, om du vil.

Virksomheter som ser it ikke bare som en støttefunksjon, men som en drivkraft for utvikling og forretningsinnovasjon vil måtte trenge strateger som ser denne sammenhengen.

- Virksomhetsarkitektur handler om å se hele virksomheten som en helhet som faktisk henger sammen. Det er en måte å drive virksomhetsplanlegging der en av de viktigste oppgavene er å se på hvordan it-verktøy kan tas i bruk på nye måter i salg, kundeservice og andre nøkkelområder, sier analytiker Alex Cullen i Forrester Research.

Forskjellen fra en typisk systemarkitekt er at den klassiske rollen er å tilpasse it til forretningsmål og organisasjon. Virksomhetsarkitekten er en sentral støtte for ledergruppen og rapporterer gjerne til administrerende direktør. Sterk kjennskap og involvering i strategiarbeidet kombinert med ypperste kjennskap til bruksfelt for ny teknologi.

2. Analyserer og finner praktisk bruk for alle typer data: Dypdataanalytiker

De digitale lagrene i virksomheten fylles med data. Mer og mer av dette er ustrukturerte data som kommer fra sensorer, nettlogger, server-logger, trafikklogger, avvikslogger og automatiske rapporter. I rotet finnes digitalt gull eller andre drivverdige digitale mineraler: Opplysninger om kunder, hva de gjør, ønsker, varsler om mulige sikkerhetshull eller sikkerhetsbrister, mønster som peker i nye retninger og muligheter. Mengdene data dobler seg hvert minst hver attende måned, så spørsmålet er hvordan se forbi lagringsproblemet som sådan og over til hva du kan få ut av det.

Her er det dypdata-analytikere kommer inn. Dette er en medarbeider som ser mønstre i store mengder ustrukturerte data, og som er i stand til å dra ut tendenser og informasjon som kan brukes til virksomhetsoptimering og økte inntekter. Informasjonen de finner, kan brukes til å gi kundene bedre netthandel eller mer informative butikker. For it-drift er kunnskapen det som gir muligheten til å unngå at driftssammenbrudd lammer virksomheten, eller bakgrunnsdata for å analysere mulige angrep og forsvar mot dem.

- På grunn av de enorme mulighetene for strategisk viktige data som er begravd i de ustrukturerte data vil folk som kan og forstår kvantitativ analyse og som kan kople dette til hva som skjer i virksomheten, sier Norman Nie i Revolution Analytics.

3. Den sosiale nettverkstypen: Arkitekt for sosiale medier

Sosiale medier eller nettverk toger inn i virksomhetene for fullt. Den nye bruken av it entrer alle deler av organisasjonen. Alt fra administrative funksjoner, vanlige medarbeidere og pr/markedsføring til topplederne samarbeider, er sosiale og kommuniserer med kolleger, partnere og kunder gjennom sosiale nettverk.

Siden det ikke finnes én strategi for rett bruk av sosiale nettverkstjenester, trengs det eksperter som kan rydde, sortere og prioritere mellom verktøyene. Hensyn til sikkerhet, fortrolighet og omdømme krever noen som kjenner effektene og skjønner virkemåten i de forskjellige kanalene og verktøyene. Effektivitet og produktivitet med nye verktøy krever noen som kan sortere ut det rene vissvass og finne de gode verktøyene for den enkelte virksomhet.

- I fjor så vi framveksten av en ny type mellomvare som skal verne om intellektuelle og immaterielle verdier for virksomhetene samtidig som de åpnet opp organisasjonen med bruk av sosiale nettverk og tilhørende verktøy. Virksomhetene vil ha fordelene som kommer av bruk av sosiale medier, uten å overgi hele organisasjonen i hendene til Twitter eller Facebook, sier Michael Fauscette, analytiker i IDC.

Det som kjennetegner eksperter på sosiale media er at de ser på hvordan en spesiell gruppe av teknologier kan få forretningsmessig og organisatorisk effekt. Dette skiller dem fra forretningsstrategene som ser hvilken rolle sosiale nettverk skal spille i organisasjonsmiksen uten å se de finere detaljene.

Eksperter på sosiale nettverk vil få langt flere titler enn arkitekt. Avhengig av hvor store virksomhetene er, vil det kreves ulike ekspertise. Noen vil spesialisere seg i å utvikle sikre løsninger som likevel gir virksomheten full funksjonalitet i ulike plattformer. Andre vil måtte utvikle samspill mellom flere sosiale nettverk i organisasjonen og likevel ivareta roller og forskjellige oppgaver medarbeidere og avdelinger har.

Administrerende direktør i Capus, Bjørn Gjølme, har drevet rekruttering til it-bransjen i årevis. Han kjenner igjen oppgavene, men tror stillingstitlene neppe slår an i Norge. Les videre på neste side!

Mobile Enheter