Seks steg til mobilitet

Seks steg til mobilitet

I fjor oppga en av fem ledere at de bruker epost på mobilen. I år forteller hver tredje leder det samme. Her er er oppskriften til mobilitet i din bedrift.

Mobilitet står på agendaen i mange norske bedrifter, rett og slett fordi en god strategi på området bidrar til både mer effektive arbeidsprosesser og mer fornøyde medarbeidere.

Les om fordeler og utfordringer i vår artikkeserie "Seks steg til mobilitet" .

Les om:

Mobile Enheter