Tele2 valgte Telenor-nett

Tele2 valgte Telenor-nett

Ny avtale til minst 750 millioner årlig for nettleie fra Telenor

Til tross for mange tidligere feider, har Tele2 i Norge signert avtale om nettleie med Telenor.

Avtalen har en verdi på 750 millioner kroner årlig. Om Tele2 ikke blir enig med ICE kan dette økes til over milliarden. Den omfatter alle Tele2-selskaper i Norge. For NetCom betyr det et tap av inntekter i størrelsesorden 300 millioner kroner årlig.

Leievolum usikkert

Ettersom store deler av det i hovedsak 900-MHz baserte nettet Tele2 selv har bygd faller bort fra høsten da de ikke lenger har 900-frekvenser og et ikke er avklart om Tele2 og ICE inngår noe samarbeid, er det en viss usikkerhet om hvor stor del av Tele2s trafikk som vil foregå i Telenors nett. Anslaget på 750 millioner er hentet fra Dagens Næringslivs tolkning av antydninger fra Arild Hustad. Det kan trolig bli betydelig mer om Tele2 ikke blir enig med ICE. Tele2 har forlengst stanset egen utbygging. Det kan bety at de vil få nesten all trafikk i Telenors nett eller etter hvert betydelig mindre enn 50 prosent om de får tilgang til ICE sine frekvenser. Dersom det første skjer betryr det milliardinntekter årlig for Telenor.

Bekrefter suverent nett

- For oss er dette en tydelig bekreftelse på at Telenors suverene dekning, nettkapasitet og sikkerhet verdsettes av andre mobilselskaper i Norge. Vi er glade for å ha kommet frem til enighet med Tele2 om denne avtalen, sier Berit Svendsen, konserndirektør og adm.dir. i Telenor i Norge.

Avtalen om nasjonal gjesting i Telenors nett trår i kraft første juli, og gjelder for merkevarene Tele2, One Call, My Call og Network Norway. Avtalen er basert på standardavtale om nasjonal gjesting.

Alle Tele2-kunder får 4G

- Vi er glade for å ha kommet i havn med en god og fleksibel avtale med Telenor. Med denne avtalen bidrar vi til å sikre alle våre kunder 4G og de beste tjenestene enten de er i vårt nett eller i Telenors nett, sier Arild Hustad, konserndirektør og adm.dir.i Tele2 i Norge.

Avtalen omfatter 2G, 3G og 4G, og Tele2s kunder vil få tilgang til høyere datahastigheter mot betaling.

- Vi er fornøyd med at Tele2 velger Telenor, og tar det som en anerkjennelse av vårt mobilnett og våre utbyggingsplaner. Det krever store finansielle ressurser for å bygge et høykapasitets mobilnett i hele Norge. Avtalen med Tele2 sikrer en effektiv ressursutnyttelse, og da spesielt i områder med lav befolkningstetthet, sier Svendsen.

Les om:

Mobile Enheter