Topptung mobilbruk

Topptung mobilbruk

Ledelsen er først ute med å i bruk mobile forretningsapplikasjoner, men halvparten av norske bedrifter ser ikke gevinstpotensialet.

63 prosent av norske bedrifter tilbyr standardapplikasjoner som e-post og kalender på telefonen til sine ansatte, men tre av fire av disse svarer at det kun er noen få i virksomheten benytter seg av dette. Ofte er det ledelsen som først tar i bruk disse tjenestene, viser en markedsundersøkelse gjennomført av Norstat, på vegne av Ergogroup.

47 prosent svarer at de ikke vet hva som kan være gevinsten ved å ta i bruk mobile forretningsapplikasjoner. Blant de som ser potensialet i virksomhetstilpassede forretningsapplikasjoner, omtales fleksibilitet og effektivitet som de største gevinstene.

- Når så mange ikke ser potensialet i denne type løsninger viser det at markedet fremdeles er nokså umodent, og vi som leverandør har en betydelig oppgave i å synliggjøre de mulighetene som eksisterer, sier Terje Mjøs, administrerende direktør i Ergogroup i en pressemelding.

Over halvparten av it-sjefene oppfatter sikkerheten som den største utfordringen med mobile løsninger, dernest behovet for opplæring og utfordringer med for omfattende drift.

LES OGSÅ: - Kast smarttelefonene

59 prosent av it-sjefene forventer at bruken av denne typen mobile tjenester vil øke i løpet av det nærmeste året.

- Mobile forretningsapplikasjoner kan gi personellintensive virksomheter betydelige effektiviseringsgevinster. Ved å gjøre rapporteringen der kunden eller prosjektet er, direkte på den mobile enheten, unngås unødvendige reiser til og fra kontoret – og tiden som spares kan brukes på å øke inntjeningen, mener Mjøs.

Les om:

Mobile Enheter