Truer med bøter for GSM-forsterking

Truer med bøter for GSM-forsterking

Post- og teletilsynet trapper opp kampen mot ulovlige GSM-forsterkere.

Har du vurdert å kjøpe GSM-forsterker for å få bedre mottaksforhold for mobilen på hytta?

Da bør du kanskje tenke deg om to ganger, for selv om utstyret er til salgs i flere norske nettbutikker er det strengt forbudt å ta det i bruk.

Post- og teletilsynet frykter for sikkerheten i mobilnettene og trapper nå opp kampen mot de ulovlige senderne. Ifølge tilsynet medfører ukyndig bruk av slikt utstyr ofte blokkering og dekningsproblemer, fordi forsterkerne forstyrrer mobilsignalene.

Aldri fått henvendelse

Martin Schütt driver nettbutikken JPX.no, som blant annet averterer GSM-signalforsterkere til salgs til norske kunder.

Schütt sier til Computerworld at han aldri har fått noen henvendelser fra Post- og teletilsynet.

- Vi selger noe slikt utstyrt til hyttefolk som gjerne vil ha mobildekning på hytta si, men opplyser dem om at det kan være at det ikke er lov til å bruke det. Jeg vil vel tro at folk kanskje tenker ”hvordan skal jeg bli tatt for dette”, sier Schütt.

Han sier han sjekket opp lovligheten selv for flere år siden, og derfor advarer kundene. Men etter Computerworlds henvendelse sier han at han nå vil vurdere å slutte å selge slikt utstyr.

- Vi vil selvsagt fjerne dette utstyret, dersom vi får et pålegg fra PT om det, sier Schütt.

Alvorlig

Post- og teletilsynet (PT), som forvalter de norske frekvensressursene, ser alvorlig på at noen setter opp GSM-forsterkere uten tillatelse. Det er kun mobiloperatørene, typisk Telenor og Netcom, som har lov til dette.

I et referat Computerworld har fått innsyn i, fra et møte mellom PT, Telenor, NetCom og Mobile Norway, går det frem at det vil være vanskelig å stoppe salget av slike forsterkere, da det vil være i konflikt med EØS, og at restriksjoner ikke vil løse problemet med privat import.

For å hindre bruk av slikt utstyr, vil PT derfor vurdere å ilegge overtredelsesbot der det avdekkes ulovlig bruk.

Seksjonssjef i PT, Tor Bringsverd, sier til Computerworld at det er uklart hvor store slike bøter kan komme til å bli, og at dette er en juridisk vurdering som må gjøres fra sak til sak.

I møtereferatet heter det videre at mobiloperatørene skal kontakte dem som distribuerer forsterkere, for å informere om bruksforbudet.

- De vi kjenner til som omsetter slikt utstyr har vi informert, med den følge at noen har sluttet å selge det. Andre innretter seg etter pålegg uten å mukke, sier Bringsverd.

Etter at Computerworld tok kontakt med nettbutikken JPX.no la de inn en advarsel om at produktet er forbudt i bruk, i produktinformasjonen.

Mobile Enheter