Ukjent register kan stoppe mobiltyver

Ukjent register kan stoppe mobiltyver

Forbrukerrådet vil ha mer oppmerksomhet rundt Imei-registeret.

Et Imei-nummer (International Mobile Equipment Identity) er et unikt serienummer alle mobiltelefoner har. Ved mobiltyveri kan du svarteliste bruk av telefonen i en rekke land ved hjelp av dette nummeret. Er den svartelistet skal ikke operatørene la den koble seg opp mot telenettet i landene som bruker registeret.

Forbrukerrådet mener for få nordmenn har kjennskap til registeret, men tror bedre kjennskap og økt bruk ville ført til færre mobiltyverier.

- Her er det enkelt å tenke seg en vinn-vinn-situasjon for både mobiloperatørene, forsikringsselskapene og ikke minst forbrukeren, sier Forbrukerrådets politiske rådgiver for digitale tjenester, Svenn Richard Andersen til Aftenposten.

Enklere administrasjon

Forbrukerrådet skulle gjerne sett at systemet var enklere å administrere. I dag er det politiet som må registrere telefonene, men Andersen skulle helst sett at operatørene sørget for selvbetjent tyveriregistrering for sine kunder på en sikker og god måte.

Noe slikt selvbetjent system kommer ikke på plass med det første fra Norges to største mobiloperatører, Telenor og Netcom. Telenor sier de ser på ulike alternativer, men at det er mye å ta hensyn til, blant annet at telefoner ikke skal kunne svartelistes urettmessig.

Netcom har på sin side vært i kontakt med Politidirektoratet for å få på plass en mer brukervennlig løsning, og vil gjerne at Imei-registreringen skjer samtidig som en politianmeldelse leveres på nett.

Bak i køen

Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen tror noe av problemet er at politiet unnlater å informere om registeret for å slippe mer papirarbeid.

Politidirektoratets seksjonssjef Knut Kværner sier det foreligger ambisjoner om nettbasert Imei-registrering, men at arbeidet ikke er prioritert. Først skal direktoratet gjennomgå og forbedre de generelle it-systemene til politiet.

For å få opp Imei-nummeret på din mobiltelefon, kan du taste *#06#. Det står også gjerne under batteriet eller i dokumentasjonen som medfølger når du kjøper telefonen. Ifølge Aftenposten skal det være teknisk mulig hacke seg til et nytt Imei-nummer, som har ført til at flere land anser Imei-bytte som en straffbar handling.

Mobile Enheter