Vil skjerpe kravene til teleoperatører

Vil skjerpe kravene til teleoperatører

Forbrukerombudet vil ha sperreplikt og pengene tilbake ved mobilsvindel.

Fungerende forbrukerombud Gro Nergård er lei tvilsomme mobiltjenester, og sparker friskt fra i en høringsuttalelse i forbindelse med et endringsforslag til Ekom-forskriften.

- Det er helt uholdbart at innholdsleverandører og teleoperatører kan tjene hundretusenvis av kroner på å sende overtakserte meldinger folk aldri har bedt om, sier Nergård.

Flere firmaer som leverer mobile innholdstjenester i dag sender ut sms-er uten at mottaker har godkjent det, sms-er de tar betalt for.

- Bakmenn bruker gjerne såkalte tomme firmaer – firmaer med nullomsetning og ingen aktivitet – og så, helt ut av det blå, sender de ut sms-er som koster penger via teleoperatørene. For å få til dette kontakter bakmennene tredjeparter som tilbyr utsendelse av innholdstjenester til norske mobilbrukere, forklarer seksjonssjef i Forbrukerombudet, Frode Elton Haug, til Aftenposten.

Strengere krav

Ombudet har flere større saker av dette årlig. I enkelte saker kan det være snakk om flere tusen meldinger – som kan gi flere hundre tusen kroner i fortjeneste. En del av selskapene sliter med å dokumentere at sms-ene er bestilt.

Forbrukerombudet mener det må stilles strengere krav til avtaleinngåelsen ved kjøp av mobile innholdstjenester og at innholdsleverandører må sende en informasjonsmelding til forbrukeren – og at forbrukeren så må sende bekreftelse før avtalen kan anses som inngått.

Fritt frem

Elton Haug mener teleoperatørene har laget et system der det er ekstremt lett for ”kjeltringer” å koble seg på nettet og sende ut sms-er.

- Det er helt fritt frem og veldig liten kontroll med hvem som inngår avtaler med tredjepartene, sier han til Aftenposten.

Forbrukerombudet ber høringens utsender, Samferdselsdepartementet, om å gjennomføre flere tiltak mot såkalt fellesfakturerte tjenester, som også omfatter teletorg og andre tjenester som betales over telefonregningen.

  • Teleoperatørene må ha en plikt til å stenge tilgangen til nummer eller tjenester der det foregår svindel
  • Inntekter fra fellesfakturerte tjenester som er levert i strid med lovverket må holdes tilbake av operatørene, og forbrukere må automatisk bli refundert
  • Forbrukere skal ikke risikere å få telefonabonnementet stengt hvis de ikke betaler for fellesfakturerte tjenester
  • Etter hvert som mobilen brukes stadig mer som et bankkort, er det viktig at tilsvarende sikkerhetsmekanismer som ved bruk av bankkort kommer på plass

Du kan lese hele Forbrukerombudets høringsuttalelse her.

Mobile Enheter