Mobile øyeblikksmeldinger skal effektiviseres

Mobile øyeblikksmeldinger skal effektiviseres

Ved hjelp av standarder effektiviseres utveksling av øyeblikksmeldinger mellom maskiner og fra maskin til håndsett.
Det er sterke krefter bak interesseorganisasjonen Open Mobile Alliance (OMA) som ønsker å effektivisere utvekslingen av øyeblikksmeldinger (Instant Messaging) for mobile brukere.

-- Vi har laget en pc-klient som støtter OMA CSP, understreker Anders Teslo, sjef for forretningsutvikling i Colibria.

Colibria er et norsk utviklingsselskap for mobilteknologi. Selskapets programvareprodukter brukes av internasjonale mobiloperatører for å realisere tjenester.

Utveksling

CSP og SSP er de nye protokollene som muliggjør utveksling av øyeblikksmeldinger på tvers av mobiloperatører.

CSP (Client Server Protocol) sørger for å overføre øyeblikksmeldinger mellom mobiltelefonen og en tjenestemaskin som støtter meldingsutveksling. Colibrias bidrag er derfor muligheten for å overføre øyeblikksmeldinger fra en pc til en mobiltelefon med CSP og motsatt.

-- Har ikke mobiltelefonen CSP, vil meldingen komme som en SMS, fortsetter Anders Teslo.

SSP (Server-Server Protocol) sørger for utveksling av øyeblikksmeldinger mellom tjenestemaskiner slik at utveksling kan foregå over store avstander og mellom mobiloperatører.

Forutsetningen er at utstyret støtter CSP og SSP som inngår i OMA IMPS 1.1 og 1.2 Enabler. IMPS (Instant Messaging Presence Services) er den generelle arkitekturen for øyeblikksmeldinger.

Håpet er at både mobiltelefonselskaper og it-selskaper vil støtte IMPS slik at fagfolk kan samarbeide med hverandre via mobile apparater uansett tilholdssted.

Utfordring

I første omgang må mobiltelefoniprodusentene legge inn CSP i mobiltelfonapparatene. Deretter må mobiloperatørene kunne overføre de prioriterte meldingene seg i mellom ved hjelp av SSP.

Det krever betydelig uttesting for å sørge hundre prosent samspill. Forskjellige programvareleverandører har en tendens til å tolke standarder forskjellig.

-- Nokia 6220 var den første telefonen med CSP. Den nye 6230 og Sony Ericssons T630 vil også ha CSP, sier Anders Teslo.

Selskapene som i første omgang støtter opp under IMPS er ACL Wireless, Colibria, Comverse, Ericsson, Followap, Message Vine og Oz Communication. I tillegg til de nordiske selskapene er ett kanadisk og flere israelske.