Mobilen kan gi deg svulst

Mobilen kan gi deg svulst

Personer som har brukt mobiltelefon i minst ti år har dobbelt så stor risiko for å få svulst på hørselsnerven, viser en svensk undersøkelse.
Dersom man alltid holder mobiltelefonen mot samme øre er risikoen fire ganger så stor. Det viser en undersøkelse ved Karolinska sykehuset, skriver Svenska Dagbladet.

Tumor på høreselsnerven er en sjelden sykdom som rammer omtrent én av 100.000. Den svenske undersøkelsen omfattet 150 personer med hørselsnervetumor, og en kontrollgruppe på 600 personer, ifølge Aftenposten.

- Det interessante er er at undersøkelsen viser at mobilbruk gir biologiske effekter. Vi har bare studert risikoen for hørselsnervetumor, men det er fullt mulig at at mobiltelefoni kan forårsake andre tumorer, sier Stefan Lönn ved Instituttet for miljømedisin ved Karolinsk sykehuset.

Personene som hadde brukt mobiltelefon i mer enn ti år brukte analoge NMT-telefoner i begynnelsen. Personer som bare har brukt gsm-telefoner har hatt mobiltelefon i mindre enn ti år, og i denne gruppen fant forskerne ingen sammenheng mellom mobilbruk og svulster.

- Men de som har brukt mobiltelefon i mer enn ti år, har brukt både NMT og gsm, så vi kan ikke utelukke at gsm har samme effekt, sier prosjektleder Maria Feychtin.