Mobilitet øker sikkerheten

Mobilitet øker sikkerheten

Organisasjoner som legger til rette for fjernarbeid og mobilitet, er mindre sårbare for driftsstans.

Gjennomgangen er basert på spørsmål til de føderale (nasjonale) myndighetenes organisasjoner rundt om i USA, og ser på hvordan de forbereder seg på driftsavbrudd som følge av terror eller for den saks skyld miljø/naturkatastrofer eller pandemier (mest aktuelt er «fugleinfluensa»).

Det er konsulentselskapet Telework Exchange som har undersøkt dette sammen med infrastrukturselskapet Citrix. Nærmere halvparten av de undersøkte understreker mangelen på et opplegg for katastrofesikring i form av fortsatt virksomhet. Men av de som har begynt å innføre ulke fjernarbeid og mobilitetsløsninger, mener nitti prosent at de er klare for å takle en slik katastrofe.

 

Bedre forberedt

Svarene på spørsmålene tyder på at en organisasjon som tar mobilarbeid og fjernarbeid i bruk, raskt kan hente ut fordelen av at organisasjonen blir mindre sårbare for større og mindre driftsavbrudd.

 

Dette gjøres gjennom opplæring i nye arbeidsmetoder og å ta disse i bruk. Andre kortsiktige effekter innebærer også bedre arbeidsmiljø, omstillingsvilje og rene miljøeffekter som mindre bilkøer og lignende.

 

Endringene i arbeidsmetoder gir også organisasjonen økt modenhet og sikkerhetsbevissthet. Sammenstilt med tidligere granskinger som viser at effektivitet og nyttegrad går opp med mobilitet, er derfor gevinsten større enn man tidligere har trodd.

 

Dette bekreftes også av tall fra denne spørsmålsrunden: tre av fire i organisasjoner med tilrettelegging for mobilitet hadde også fått sikkerhetsopplæring for en katastrofe, mens dette bare gjaldt 44 prosent blant de som ikke hadde startet med å legge til rette for mobilarbeid.

 

Mange sektorer

De offentlige myndighetene som ble spurt, inkluderte de fleste samfunnssektorer, men interessant nok var nesten en av tre deltakere tilknyttet USAs forsvar direkte og indirekte. En av ti i studien hadde IT-funksjoner.

 

Mer informasjon kan fås fra Citrix, www.citrix.com. Resultater av en gransking om mobilitet i Europa finner du her.