1,7 milliarder euro fra Siemens AG

1,7 milliarder euro fra Siemens AG

- Vi er i god rute til å nå de mål vi har satt oss for 2011, sier Siemens AG-direktør Peter Löscher etter å ha satt punktum for første kvartal.

Administrerende direktør i Siemens AG, Peter Löscher, sier seg fornøyd med resultatene for første kvartal.

- Vi opplevde ordre- og salgsvekst i alle regioner, men spesielt i regioner og land som er inne i en sterk industrialisering og vekst, sier han i en presseuttalelse.

Grønn satsing

- Det vi ser nå er resultatet av en langsiktig satsning på grønne produkter og løsninger. Vi har vært tidlig ute med å vise hvordan vi kan skape en bærekraftig fremtid med eksisterende teknologi. Det å bekjempe klimaendringene er en av klodens største utfordringer, sier administrerende direktør Per Otto Dyb for Siemens i Norge.

19,5 milliarder

Tallene for første kvartal viser at Siemens økte omsetningen med 12 prosent til 19,5 milliarder euro. Selskapet, som praktiserer avvikende regnskapsår, avsluttet perioden pr. 31.12.10.

Driftsresultatet viser et overskudd på 2,2 milliarder euro i perioden, en marginal oppgang fra tilsvarende periode året før. Da ga driften et overskudd på 2,1 milliarder euro.

Resultat etter skatt viser et overskudd på 1,7 milliarder euro, opp fra 1,5 milliarder euro på samme tidspunkt året før.

Energi-løft

Siemens har delt virksomheten i tre sektorer - energi, industri og helse, med et samlet overskuddet for disse sektorene på 1,8 milliarder euro. Det rapporteres også om ordrevekst innen alle områder, med energisektoren som den sterkeste med en vekst 27 prosent til 8,76 milliarder euro. Industri og helse hadde tilsvarende vekst på henholdsvis 22 og 13 prosent.

Les om:

Mobilitet