2300 milliarder tekstmeldinger

2300 milliarder tekstmeldinger

I 2008. Enda mer hektisk tommelaktivitet verden over neste år gir inntekter i overkant av 360 milliarder kroner.

Analyseselskapet Gartner har funnet fram regnestaven og gjort seg opp en mening om sms-økonomien.

Men først, året vi snart forlater: i 2007 blir det sendt totalt 1900 milliarder tekstmeldinger og omsatt meldinger for 52 milliarder dollar, eller rundt 300 milliarder kroner.

Asia ruler

Statistikken viser også at vi er ganske slappe (og få) i Vesten, når det gjelder å sende meldinger til hverandre. Asia og Stillehavsområdet står for over 1700 av de 1900 milliardene. Snaue 200 milliarder tekstmeldinger på resten av verden, altså.

Men mer skal det bli. I hele verden totalt, det vil si i det Gartner omtaler som "hovedmarkedene," vil det bli sendt 2300 milliarder tekstmeldinger i 2008. Omsetningene i "mobile meldinger" kommer neste år til å vokse med 15,7 prosent og innbringe totalt 60,2 milliarder dollar, eller 360 milliarder kroner.

Svekket vekst

Men det er også noen halvgrå skyer på himmelen, sett fra operatørenes side. Inntektene blir gradvis spinklere etter hvert som konkurransen øker og markedene fylles opp. Fra 2002 til 2006 hadde sms-ometningen en akkumulert vekst på 29,8 prosent, mens tilsvarende prognose for årene 2007 til 2011 anslår 9,9 prosent vekst.

Sms-tjenester blir altså en inntektskilde med betydelig svakere marginer i årene framover, varsler Gartner. Analyseselskapet spår også en utflating av markedet for bildemeldinger. Det gjelder også i Asia, som er den verdensdelen som har hatt størst suksess med denne typen meldinger. Nettsamfunn og mobile portaler vil ta over som fora for utveksling av bilder, tror Gartner.

Flatt Europa

Analyseselskapet spår at sms-markedet vokser fra 189 til 301 milliarder meldinger i Nord-Amerika, som fortsatt har mye å gå på i dette segmentet.

I Vest-Europa, derimot, anslås en svakere vekst, fra 202 til 215 milliarder meldinger. Nye konkurranseregler innebærer dessuten at omsetningen i dette markedet trolig vil synke i Europa. Gartner ser vekstmuligheter innen mobile direktemeldinger, sosiale nettverk, søk, portaltjenester og annonsering.

Les om:

Mobilitet