4G-utbygging på skinner for t-banen Oslo

4G-BYGGERNE: Telenor og Netcom Telia Sonera er godt fornøyd med progresjon og resultat av 4G-utbygging på T-banen i Oslo. (Foto: Dag-Rune Z. Vollen)

Jada, 4G på skinner for t-banen

Ingen ellediller eller krokofanter, men stjernekoaks i taket – utbyggingen av 4G på T-banen i Oslo går på skinner, melder Telenor og inviterte oss til et høl i bakken.

Aforismene satt løst når Telenor inviterte til tunnelvandring med Ruter og Netcom for å vise fram 4G-utbyggingen i t-banenettet i Oslo.

- Etter hvert så vil jeg si at utbyggingen går på skinner, med fare for at det høres ut som en klisjé. Vi har godt samarbeid med Ruter og deres driftsavdeling som gjør at alt som må på plass går så raskt og fleksibelt det kan, sier prosjektleder Siri Camilla Strøm-Hagberg i Telenor Norge.

Hun og Telenor stor for selve utbyggingen. I spleiselaget denne 4G-utbyggingen er Netcom og Mobile Norway med på finansieringen. Telenor prosjekterer og er ansvarlig for teknisk planlegging og gjennomføring.

Bedre 4G nå

Fra i dag er nettet fra Jernbanetorget opp til Carl Berner og til Helsfyr/Etterstad klart.

Tunnellen Carl Berner og sporet videre opp Økern er klar til sommeren. 

Strekkene mellom Carl Berner opp til Storo og den nye Løren-banen følger planene ruter har for renovering og nybygg i området. Sammen med Øsntesjøbanen forventes de å være ferdige i starten av 2016.

Tidsvinduet for å bygge er ikke all verdens, så mye må klaffe: Mellom 0115 og 0430 er tidsrommet hver natt.

- Da står vi også klare med det samme og setter i gang. De eneste gangene dette vinduet er trangere, er de gangene vi bygger i de delene av nettet hvor t-banesettene må kjøre etter at de er ferdig med rutetrafikken og skal til stallene for stell og vedlikehold, sier Strøm-Hagberg.

I hvert slikt vindu får de kveilet ut og montert én kveil med signalkoaksialkabel. Den er på 570 meter. Da monteres det først fester i tunnelveggene, tilpasset underlaget der, og så festes selve strålekabelen opp dit.

- Her har vi fått utviklet nye teknikker for klipsing og montering som gjør at dette går raskere enn før. Det kommer til å bety mye innspart tid på alle steder der vi skal strekke kabel langs skinnegang, sier Strøm-Hagberg.

Signalplanleggerne

Det er ikke bare det fysiske arbeidet med kabelstrekking som tar sin tid. Også det å sørge for at installasjonen faktisk gir dekning er en kompleks operasjon.

- Det har gått flere årsverk bare i signalplanleggingen hos oss og Telenor. Vi må huske at det er et ufattelig komplekst oppsett. Vi skal dekke alle stasjoner og tunneler med sikker og stabil overlevering av mobiler mellom basestasjonene på perrong og i tunnelene. Det skal skje i fem forskjellige radiofrekvenser og med tre mobilgenerasjoner, forteller dekningsdirektør Tommy Johansen i Netcom Telia Sonera.

T-Banen i Oslo har 100 stasjoner, hvor 16 ligger innendørs eller under bakken.

Netcom betaler den siste tredjeparten av kostnadene med 4G-utbyggingen til T-banen.

- Utfordringen ligger i å optimalt programmere hvordan trafikken skal overleveres uten avbrudd. Noen steder skal dette kun skje én vei, andre steder begge veier. Med signalkoaksialkabelen er ikke tunnelkrumming noe problem lenger, og 4G-mobilene som selges i Norge gir heller ikke noen problemer. Alt henger på hvor dyktige vi er til å planlegge og programmere nettverket, forklarer Johansen.

Hele t-banen vil ha 4G-dekning i løpet av neste år.

Populært tilbud til populær tjeneste

T-banenettet i Oslo-området er et av de norske offentlige tilbudene som brukes mest av flest norskinger. Hvert år fraktes 83 millioner passasjerer med t-banen i Oslo. Det er hver tredje motoriserte reise som gjøres til og fra Oslo sentrum i røsjtida morra og ettermiddag. De 227 000 som reiser daglig med banen, tilsvarer om lag alle innbyggerne som bor i Trondheim, Malvik, Melhus og Orkdal kommuner i Sør-Trøndelag.

- For Ruter handler dette om å bedre reiseopplevelsen for passasjerene, og gjøre det enklere å bruke reiseappen og billettappen. Vi forbedrer også vårt eget samband, og ser på hva som kan gjøres for å utvide tilbudet til passasjerene, sier markedsansvarlig for indre by i Ruter, Siân Ambrose.

Hun legger til at alle enheter og kunden skal kunne være online samtidig for å gi korrekt informasjon i nåtid, å kunne samle inn anonyme data om reisemønster og til inntektssikring. For eksempel ønsker selskapet å kunne informere kunden om toget er fullt, eller om det er sitteplass om bord.

Reiseappen til Ruter er et digital rutehefte for reiseplanlegging og for sanntids ruteinformasjon for alle stasjoner og holdeplasser i Oslo og Akershus. Den finnes for de tre store mobil-os-ene.

Mobilitet