800 forlater TeliaSonera

800 forlater TeliaSonera

Til tross for gode resultater skal Sveriges største teleoperatør si opp 800 ansatte i Sverige og Tyskland.

Nyheten kom samtidig med at selskapet la frem sine tall for fjerde kvartal i fjor.

Ønsker ny kompetanse

– Vi satser på å minske arbeidsstyrken med cirka 800 medarbeidere, hvorav 640 i Sverige og 165 i Finland, sier konsersjefen i TeliaSonera, Lars Nyberg i selskapets kvartalsrapport.

I dag arbeider rundt 5000 med brebånd, det vil si at cirka 16 prosent må forlate selskapet i løpet av året.

Til tross for at mange vil bli nødt til å forlate selskapet, vil nye medarbeidere bli ansatt.

- Vi har behov for å rekruttere ny kompetanse og sikter på å ansette 200 nye medarbeidere i løpet av 2011. Vi forutser også at vår felles driftsmodell innen mobilitet mobilitet og bredbånd på tvers av landegrensene vil gi synergier, sier Nyberg i rapporten.

Overskudd

Selskapets resultat for fjerde kvartal viser et overskudd på 7,6 milliarder svenske kroner. Omsetningen var på 26,7 milliarder svenske kroner.

- Fjerde kvartal markerer slutten på et vellykket år for TeliaSonera. Den organiske omsetningsveksten er forbedret gjennom året, og resultat per aksje økte 13 prosent i 2010, sier uttaler Nyberg.

Antall abonnement var ved periodens slutt 28,5 millionersvenske kroner.

Netto salg i lokale valutaer og eksklusive oppkjøp økte 4,2 prosent.

EBITDA, eksklusive engangsposter, økte 5,2 prosent i lokal valuta og uten oppkjøp. I rapportert valuta var EBITDA uendret på 9,0 milliarder svenske kroner. Marginen økte med 33,7 prosent, på samme tid i fjor var den 32,8 prosent.

Les om:

Mobilitet