Android stjeler andeler fra Apple

Android stjeler andeler fra Apple

Googles Android og Apples IOS kjemper om topplasseringen i smarttelefonmarkedet.

Smarttelefoner basert på Googles operativsystem Android fortsetter å ta markedsandeler fra alle andre konkurrenter, inkludert Apples Iphone.

Android brukes nå i en fjerdedel av alle mobile internettoppkoblinger i USA, viser rapporten August 2010 Mobile OS Share fra analysebyrået Quantcast.

Til sammen har Android markedsandel økt fra 10 prosent i november 2009 til 25 prosent i august 2010.

Et interessant poeng er at veksten omtrent nøyaktig tilsvarer en nedgang i bruken av Apples IOS. Iphone-operativsystemet gikk tilbake fra 67 prosent i mai 2009 til 56 prosent i dag.

Dersom denne utviklingen fortsetter i samme takt vil markedandelen til Googles operativsystem ifølge Quantcast tilsvare andelen til IOS' i løpet av 12 måneder. Analysebyrået påpeker imidlertid at begge operativsystemer fremdeles vokser kraftig.

RIMs Blackberry-operativsystem falt til en markedsandel på ni prosent fra 12 prosent i løpet av perioden. Andre produsenter til sammen står for 10 prosent av markedet.

Mobilitet