- Åpne opp mobilweben!

- Åpne opp mobilweben!

Tim Berners-Lee advarer mot et lukket mobilt internett. Lukkede tjenester vil forsinke utviklingen mange år, mener mannen mange omtaler som skaperen av World Wide Web.

Tim Berners-Lee blir ofte kalt grunnleggeren av World Wide Web. Onsdag kom han med en sterk oppfordring til leverandører og applikasjonsutviklere innen trådløs-sektoren under en tale på konferansen Mobile Internet World i Boston.

Berners-Lee, direktør i World Wide Web Consortium (W3C), maner nettverksoperatører og leverandører til å følge framtidige standarder for en mobil web, framfor å innføre lukkede, selveide løsninger.

- Må være universelt

Maskinvare, programvare og innhold bør bli like universelt tilgjengelig for brukerne på det mobile som på det kablede nettet, mener han.

- Det aller viktigste med webens framvekst er at nettet fungerer på all maskinvare, alle programvare, alle språk og kan brukes av personer med funksjonshemminger. Det har måttet bli universelt. Dette er det viktig å huske på mens vi forflytter oss ut i den mobile web. Det må holdes universelt, sa Berners-Lee.

Åpenhet vil gjøre at markedet blir større for alle leverandører, framholdt Berners-Lee.

Berners-Lee unnlot å kritisere navngitte leverandører, men pekte likevel på den "inngjerdingen" som nesten alle operatører i USA praktiserer for å lede brukerne til bestemte leverandører av for eksempel værmelidinger. Det er ikke vrient å overføre denne problemstillingen til norske forhold.

Tvinger brukere

Uten å nevne navn, refset han også Apple for å tvinge deres kunder til å bruke ett bestemt nettsted for musikk-kjøp.

Lignende begrensninger kan fort overføres for eksempel til film, mente Berners-Lee, som ga uttrykk for at han håper man unngør en situasjon der kunder møter et begrenset tilbud på grunn av bindende avtaler med innholdsleverandører.

W3C-lederen bor i Europa, og mente euopeerne har kommet langt lenger enn amerikanerne i å løsne på brukernes bindinger til operatørene.

Berners-Lee tror det mobile internettet etter hvert vil bli svært stort, men at veksten kan settes mange år tilbake med mindre aktørene blir enige om og tar i bruk åpne tekniske standarder.

Stort gap

Ifølge tall fra analyseselskapet Yankee Group er gapet stort mellom tilbud og etterspørsel av forbrukerrettede mobile internett-tjeenster. Globalt burde dette markedet ligget på 66 milliarder dollar, mens en faktiske omsetningen er på 9,5 milliarder dollar, hevder dette analyseselskapet.

Les om:

Mobilitet