Iphone 4S

SAKSØKT: Ericsson og Apple har saksøkt hverandre i en heftig patentstrid.

Apple granskes etter Ericsson-klage

Patentkrangel mellom Apple og Ericsson fører til granskning.

En patentkrangel mellom Apple og Ericsson gjør at USAs internasjonale handelskommisjon har besluttet å sette i verk granskning av Apple.

U.S. International Trade Commission (ITC) benyttes i økende grad i slike tvister, fordi firmaene da kan unngå endeløse rettstvister som i verste fall pågår til lenge etter at et produkt er foreldet og ikke lenger markedsføres.

ITC kan fatte beslutninger forholdsvis raskt og kan forby import av produkter til USA dersom ITC mener at produktet inneholder komponenter som er patentbeskyttet og som brukes uten tillatelse fra patentinnehaveren.

Lisensavtale utløp

Apple og Ericsson har kranglet siden årsskiftet etter at en lisensavtale mellom de to selskapene utløp. Lisensen dreide seg om Apples bruk av patenter som Ericsson har innenfor elementer av 4G/LTE-teknologien.

Apple saksøkte Ericsson i januar med påstand om at patentene ikke er nødvendige for å bruke LTE-teknologien og at Ericsson tok seg altfor godt betalt for å la andre bruke patentene.

To dager senere kom Ericsson med et motsøksmål mot Apple med beskyldninger om at Apple brukte patentene uten tillatelse og at prisen var rettmessig og ikke-diskriminerende, slik patentrettighetene for bransjestandarder forutsetter.

Iphone og Ipad

Ett av klagemålene som Ericsson har innberettet til handelskommisjonen dreier seg om Iphone, Ipad og andre mobiltelefonprodukter som benytter 2G GSM- og 4G LTE-telekommunikasjonsstandarder, skriver IDGs nyhetstjeneste.

En av de andre gjelder «smarttelefoner, nettbrett, digitale medieavspillere og smartklokker», ifølge klagemålet.

Mobilitet