Apple-sjefen oppfordrer til mobilitet

ØKOSYSTEM: – Du foretrekker å gjøre business med noen som er del av et økosystem, ikke noen som fungerer som en øde øy, sier Apple-sjef Tim Cook. (Foto: Apple)

Apple-sjefen oppfordrer til mobilitet

Mobile enheter er det beste verktøyet for å øke produktiviteten, sier Tim Cook.

For å bedre produktiviteten i en bedrift er ikke løsningen å få medarbeiderne til å jobbe hardere, men å få dem til å arbeide annerledes.

Dette fremholdt Apples toppsjef Timothy D. Cook da han deltok på en konferanse denne uka sammen med en rekke andre amerikanske næringslivs- og it-ledere.

Ikke flere timer i døgnet

Resonnementet til Apple-sjefen gikk på at vi ikke kan få flere timer ut av døgnet enn vi allerede har, og dermed heller ikke flere arbeidstimer, skriver IDGs nyhetstjeneste.

I stedet må vi endre måten vi arbeider på, og den viktigste endringen er mobilitet, ifølge Cook.

Cook tok selvkritikk på heller ikke Apple selv har tatt den medisinen som trengs for å blir mer effektiv med mobilitetsapper.

Selv om det er en masse apper tilgjengelig som kan håndtere tradisjonelle bedriftsoppgaver som for eksempel epost, er det altfor få som bidrar til grunnleggende endringer i hvordan folk arbeider sammen, mener Apple-sjefen.

Mer bedriftsfokus

Apple har i senere år fokusert mer enn før på sine større bedriftskunder. Selskapet har utviklet funksjonalitet for økt produktivitet og har dessuten gått inn i tunge samarbeidsavtaler med andre bedrifter i storbedriftsmarkedet for å styrke sin troverdighet som leverandør til bedriftsmarkedet.

Fra midten av 2014 til midten av dette året utgjorde salg til enterprise-markedet 25 milliarder dollar (over 210 milliarder kroner) for Apple. Da er enheter som de ansatte har kjøpt selv og tatt i bruk på jobben, holdt utenfor. Ifølge Tim Cook er dette bare begynnelsen på Apples satsing mot storbedriftsmarkedet.

Selv om Apple konkurrerer sterkt med både Microsoft, Google og andre om storbedriftskundene, sier Cook at bedriftene bør satse på aktører som selv har inngått partnerskap med andre i bransjen. Apples samarbeidsavtaler med firmaer som IBM og Cisco viser at Apple har en sterk posisjon i bedriftsmarkedet, ettersom dette er selskaper som kan bruke sin ekspertise i bestemte bransjer til å forbedre Apples egne produkter, ifølge Cook.

– Enten du er toppsjef eller ansatt i en bedrift, foretrekker du å gjøre business med noen som er del av et økosystem, ikke noen som fungerer som en øde øy. Øyenes dager er tapte, sa Cook.

Kritiserte Windows 10

Apple-sjefen benyttet i tillegg anledningen til å rette skytset mot Windows 10. Han fremholdt at Apple ikke har noen planer om å la sine operativsystemer for mobile enheter og for kontoret smelte sammen. Med andre ord vil IOS og OS X bestå som separate operativsystmet.

Etter Apple-sjefens syn vil en sammensmeltning av operativsystemer for mobile enheter og for pc-er innebære at man fjerner noen av de beste egenskapene ved begge, og det er akkurat dét Microsoft har gjort med den nyeste Windows-versjonen,  mener Cook.

Men selv om Apple og Microsoft konkurrerer hardt mot hverandre, har de også nytte av å samarbeide, særlig om produkter som Office for Ipad, ifølge Apple-sjefen.

– Apple og Microsoft kan være samarbeidspartnere på flere felter enn det vi kan konkurrere om. Og det er akkurat dét kundene ønsker, sa Cook.