Apples strenge krav til utviklerne

Apples strenge krav til utviklerne

Se den hemmelige kontrakten alle Iphone-utviklere må underskrive.

Alle enheter som bruker Iphone OS, altså Ipod, Ipod Touch og Ipad i tillegg til telefonen, er designet så de kun kan kjøre programvare som er godkjent av Apple.

Utviklere som ønsker å få programmer godkjent må først underskrive Iphone Developer Program License Agreement, en kontrakt som inntil nå har vært hemmeligholdt.

Utlevert kontrakten

Nå har den amerikanske borgerrettsorganisasjonen Electronic Frontier Foundation (EFF) fått fatt i et eksemplar av kontrakten, som nå er offentliggjort. Den stammer fra NASA, som ble tvunget til å utlevere kontrakten under den amerikanske Freedom of Information Act.

Dermed kan vi for første gang få et innblikk i hvilke krav Apple stiller til utviklere. Og det er ikke småtterier.

50 dollar i erstatning

Selskapet forbyr blant annet utviklere å uttale seg offentlig eller dele informasjon om kontrakten. Apple forbeholder seg retten til å avvise enhver applikasjon uten nærmere begrunnelse og krever at programmene ikke distribueres gjennom andre kanaler enn App Store.

Der er ikke overraskende et totalforbud mot ”jailbreaking” - altså enhver form for manipulasjon med Apples produkter eller teknologier – og Apple kan trekke tilbake det digitale sertifikatet for applikasjonen til enhver tid. Det deaktiverer programmet på alle enheter hvor det er installert.

Apples eget erstatningsansvar overfor utvikleren er – uansett hva som skjer – begrenset til 50 dollar.

Mobilitet