Bedre oppfølging av diabetes

Bedre oppfølging av diabetes

Ungdom glemmer å ta medisinene uten automatisk sms-varsling.

Unge mennesker med diabetes passer bedre på seg selv hvis de får tekstmeldinger som minner dem på å ta medisiner, viser en studie fra Nationwide Childrens Hospital i Ohio, USA.

Studien blant ungdom med diabetes viste en betraktelig bedring av bruk av insulin og behandling av glukosenivået, skriver Healthcare It News.

3.000 sms-er

Pilotstudien har tatt høyde for at sms er en viktig del av kommunikasjon i ungdommens hverdag. Ifølge en rapport fra Pew Internet og American Life Project bruker halvparten av amerikanske ungdommene 50 tekstmeldinger eller mer hver dag. En av tre bruker over 100 sms-er per dag.

Dermed har mobiltelefonen og tekstmeldinger blitt en av de viktigste måter å nå frem til ungdom. Det ga Jennifer Dyer, endokrinologist ved Nationwide Children's Hospital, ideen. Endokrinologi er læren om hormonsystemet, som omfatter diabetes.

Dyer har utviklet pilotprosjektet hvor sms brukes til å minne ungdom på å ta insulin.

Dårlig oppfølging

Tradisjonelt har unge mennesker større vanskeligheter med å følge opp regelmessig inntak av legemidler enn voksne mennesker. Det er en sterk sammenheng mellom den økte selvstendigheten i ungdommens liv og en forverring av medisinsk behandling.

Dette kan ha alvorlige konsekvenser, både for pasienten og for samfunnet. Ved insulinkrevende diabetes prøver man å etterligne normal insulinproduksjon ved inntak av enheter insulin.

Ifølge The medication non-adherence-blog koster dårlig oppfølging av sykdommer, som diabetes, USA 300 milliarder dollar i unødvendige behandlinger og tapt omsetning ved sykdom.

84 prosent oppgir at grunnen er at de rett og slett glemmer å ta medisinene.

Blant ungdom er andelen som ikke tar medisinene til riktig tid fire ganger høyere enn blant andre voksne.

Meld deg på Healthworld!

Konsentrasjon

Dyer fant ut at mange av hennes unge pasienter hopper over mellom ni og elleve insulinenheter per uke. Det er over halvparten av hele behandlingen.

- Hvis unge diabetespasienter ikke holder seg til behandlingsplanen kan det føre til alvorlige konsentrasjonsproblemer utover dagen. Stålkontroll på oppfølging kan over tid gi gode resultater, sier Dyer til Healthcare It News.

I studien sendte legen personlige spørsmål og andre vennlige tekstmeldinger direkte rettet mot diabetes. Ved å spørre dem om sukkerverdier og insulin i forbindelse med matinntak økte antallet riktige insulinenheter betraktelig

Iphone

Etter tre måneder var sjansen at en av ungdommene i pilotprosjektet ikke tok insulin på riktig tidspunkt tre ganger lavere enn da hun startet prosjektet.

Dyer utvikler også en applikasjon for Iphone, og har bedt om resurser for å forsette med prosjektet. Iphone-applikasjonen gir leger mulighet å sende ut personifiserte meldinger til flere pasienter på faste tidspunkter.

- Denne formen for kommunikasjon tillater sanntids helsestyring som er ekstremt verdifull for alle som har kroniske sykdommer som diabetes, sier hun.

Det norske diabetesforbundet vurderer ikke å innføre noe liknende, til tross for at problemene er de samme her til lands. Les videre på neste side!

Mobilitet