Berøringsskjerm-revolusjon på trappene

Berøringsskjerm-revolusjon på trappene

Ny teknologi kan revolusjonere utviklingen av berøringsfølsomme skjermer.

Dette mener analyseselskapet Gartner om en skjermteknologi kalt Quantum Tunnelling Composite Clear – forkortet QTC Clear.

Teknologien forener det beste i henholdsvis resistiv og kapasitiv skjermteknologi, og vil blant annet kunne føre til at vi får mye større berøringsfølsomme skjermer.

Hittil har stort strømforbruk vært et effektivt hinder mot utbredt bruk av kapasitiv berøringsteknologi i skjermer som større enn dem som brukes i dagens smartmobiler og nettbrett.

Resisitiv eller kapasitiv?

Først en repetisjon av forskjellen mellom resistive og kapasitive skjermer:

Resistive skjermer inneholder to lag strømledende materiale med et ørlite mellomrom. Når en finger trykker på et punkt på skjermen, møtes de to lagene og danner en krets akkurat ved det punktet. En ulempe er at det øverste laget må være mykt for lett å kunne deformeres når det berøres. Dermed er det sårbart for riper og skader.

Kapasitive berøringsskjermer brukes ofte i dyrere smarttelefoner. Disse skjermene består som regel av et lag glass belagt med en gjennomsiktig elektrisk leder som indium tinnoksid. Menneskekroppen leder også elektrisitet, slik at når en finger kommer i kontakt med belegget på glasset, oppstår det en forstyrrelse i skjermens elektrostatiske felt.

Det er det britiske firmaet Peratech som nå mener å ha funnet løsningen på problemene som er knyttet til dagens berøringsfølsomme skjermer.

– Både resistive og kapasitive berøringsfølsomme skjermer har sine ulemper, sier sjefen for Peratech, Philip Taysom. – Resistive skjermer er ikke så nøyaktige og kan ikke brukes til multitouch-betjening. Derfor er de i ferd med å bli mindre populære enn de kapasitive skjermene. Problemet med kapasitive skjermer at de bruker en masse strøm og at anvendelsen av dem derfor gjerne er begrenset til forholdsvis små skjermer.

Det beste fra begge

– Vår nye QTC Clear-teknologi byr på det beste fra begge teknologiene uten å dra med seg ulempene, fortsetter Taysom. – Skjermer basert på vår teknologi kan være i en hvilken som helst størrelse, og de tilbyr multitouch med høy følsomhet og stor nøyaktighet kombinert med lavt strømforbruk og en rekke nye, intuitive funksjoner med en tredje dimensjon av trykk som gjør det lettere å manipulere og kontrollere informasjonen på skjermen.

Tredimensjonalt trykk går ut på at skjermene ikke bare kan skille mellom trykk og ikke-trykk, men også hvor hardt man trykker.

Produsenter av resistive skjermer kan oppgradere til produksjon av QTC Clear-skjermer uten å måtte bytte ut produksjonsutstyret. De som produserer kapasitive skjermer kan supplere produktene sine med QTC Clear-funksjonalitet som for eksempel strømsparing, 3D-menyer, variabel linjetykkelse og mer intuitivt brukergrensesnitt i spill.

QTC Clear-laget har en tykkelse på bare 6-8 mikrometer (1 millimeter = 1000 mikrometer). Gjennomskinnligheten er ganske lik dagens teknologier for berøringsfølsomme skjermer. Laget ligger innbakt mellom to lag med indium tinnoksid, som igjen er innbakt mellom to lag av hardt materiale, vanligvis glass. Materialet er så følsomt at det kan detektere bevegelse på bare noen få mikrometer. Dermed kan det ytterste laget være av sterkt og robust materiale, for eksempel glass, i motsetning på dagens resisitve skjermer, som må være myke nok i det ytterste laget til å kunne bevege seg når de blir trykt ned.

Minimalt strømforbruk

Dessuten er det praktisk talt ikke noe strøm i en QTC Clear-basert skjerm så lenge man ikke trykker på skjermen. Dermed er den største svakheten ved kapasitive skjermer overvunnet.

QTC er allerede tilgjengelig på lisens fra Peratech. Flere sentrale skjermprodusenter har inngått lisensavtale, ifølge en pressemelding fra Peratech. Samsung er en av lisensbedriftene, ifølge Electronics Weekly.com.

– Dette er en meget interessant ny teknologi som kan revolusjonere hele skjermindustrien, til bruk i alt fra biler til datamaskiner, sier analytiker Paul O'Donovan hos Gartner i en kommentar.

Peratech kommersialiserte sin QTC-teknologi i 2006, og materialene brukes blant annet av NASA. Mer info: www.peratech.com .

Peratech-sjef Philip Taysom er forøvrig blitt kalt «The Nano-Man». Han har sin bakgrunn fra dataspillbransjen, har vært europeisk teknologi-koordinator for Activision og har vært med på å utvikle spill for Commodore 64 og Amstrad. Senere var han sentral i utviklingen av internett-infrastrukturen i Storbritannia før han ble sjef for Peratech i 2005.

Les om:

Mobilitet