Blackberry i Telebutikken og Klart Svar

Blackberry i Telebutikken og Klart Svar

Blackberry får over 90 utsalgssteder gjennem en avtale med Comhouse.

Den nordiske Blackberry-distributøren Trigcom har inngått avtale med Comhouse, og med det gjøres telefonen tilgjengelig over hele landet. Konsumentene skal betjenes gjennom Telebutikken mens bedriftskunder håndteres av Klart Svar.

Til nå har det bare vært mulig å kjøpe Blackberry direkte fra Trigcom, og de har satset mest på bedriftsmarkedet. Men nå blir det mulig å kjøpe Blackberry på atskillig flere steder.

Globalt har RIM som produserer Blackberry-telefonene hatt en markedsandel på i underkant av 20 prosent. Dette sterkt drevet av et godt hjemmemarked i USA. I Norge er markedsandelen mikroskopisk sammenlignet med konkurrentene.

Les om:

Mobilitet