Brightpoint doblet inntjeningen

Brightpoint doblet inntjeningen

Brightpoint solgte flere mobiler, men tjente mindre i Europa i 2009. Her hjemme doblet distributøren lønnsomheten.

Brightpoint Norge omsatte for 1,17 milliarder kroner i 2009. Det viser selskapets årsregnskap som i forrige måned ble oversendt Brønnøysundsregistrene.

Omsetningen tilsvarer en nedgang på 24 prosent fra 2008, da mobildistributøren omsatte for for 1,55 milliarder kroner.

I løpet av regnskapsåret, som ble avsluttet 31. desember 2009, reduserte distributøren imidlertid også driftskostnadene fra 1,53 milliarder kroner til 1,15 milliarder kroner.

Kombinert med økte finansinntekter og reduserte finanskostnader ga det et ordinært driftsresultat på 22,9 millioner kroner. Det er dobbelt så mye som de 11,3 millioner kronene distributøren satt igjen med året før.

Brightpoint i Norge ønsket ikke å kommentere resultatene.

Lavere salgspris

På konsernnivå endte Brightpoints samlede omsetning for Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) på 1,676 milliarder dollar, ned fra 2,348 milliarder dollar i 2008.

Nettoinntjeningen endte på 275,8 millioner dollar i 2009, ned fra 333,4 millioner dollar året før. EMEA sto til sammen for 53 prosent av omsetningen, det samme som i fjor.

Globalt gikk inntjeningen ned med 28 prosent. Til tross for at distributøren melder om økt salg av mobiltelefoner i EMEA, har den gjennomsnittlige salgsprisen på mobiltelefoner i Vest-Europa gått ned som følge av lavere salg av mer avanserte modeller.

- Nedgangen i salget av mer avanserte modeller i Europa generelt skyldes svakere markedsforhold sammenliknet med året før, beslutningen som flere produsenter har tatt om å selge direkte til enkelte markeder vi er aktive i, samt lavere operatørsubsidier på mer avanserte enheter sammenliknet med i fjor, skriver selskapet i årsrapporten for konsernet.

Kutter ansatte

Ifølge årsrapporten har et viktig mål for selskapet i 2009 vært å optimalisere og effektivisere den globale driften.

I februar 2009 annonserte distributøren derfor sin omfattende plan for å kutte kostnader. Målet var å kutte kostnader med til sammen mellom 40 og 45 millioner dollar i løpet av 2009.

Blant tiltakene var kutt i utgifter knyttet til salg og administrasjon og ikke minst i arbeidsstokken. Målet var å sparke minst 220 ansatte, tilsvarende rundt syv prosent av den globale arbeidsstokken. I løpet av 2009 kuttet selskapet ifølge årsrapporten til sammen 280 stillinger.

I Norge viser årsregnskapet at distributøren imidlertid økt antall ansatte fra 56 i 2008 til 69 i 2009.

Optimaliserer distribusjonen

En annen viktig del av effektiviseringen har vært å konsolidere distribusjonen i Europa gjennom å etablere strategisk plasserte sentrallagre, eller det selskapet kaller European Centers of Excellence.

I mai annonserte distributøren at Brightpoint i Sverige har gått sammen med selskapet Brinova Logistics om å etablere et nytt distribusjonssenter i Borås. Senteret skal være oppe og gå i fjerde kvartal, og skal betjene Brightpoints kunder i hele Norden.

Målet er å ha på plass enda slike sentre innen utgangen av 2010, men i årsrapporten understreker selskapet at det ikke er mulig å garantere for at denne strategien vil lønne seg.

Distributøren vil beholde de eksisterende distribusjonssentrene i Norge, Danmark og Finland inntil videre.

Anker skattesak i Norge

I februar 2007 kjøpte Brightpoint opp danske Dangaard Telecom.

Med på kjøpet fikk distributøren et skattekrav fra norske skattemyndigheter på 2,7 millioner dollar, eller 15,8 millioner kroner, i forbindelse med kapitalinntekter i Dangaard.

Dangaard sa seg uenig i kravet, men skattemyndighetene vant frem. I februar i fjor ble det slått fast at kapitalinntektene er del av kjerneforretningen til Brightpoint Norway, og at distributøren derfor må ut med 8,1 millioner kroner.

Brightpoint anket saken, men i februar i år bestemte rettssystemet igjen at distributøren må betale. I Brightpoint årsrapport heter det at distributøren nå overveier domsavgjørelsen for å avgjøre mulighetene for å anke.

Mobilitet