Bruker mobil som walkietalkie

Bruker mobil som walkietalkie

Ny teknologi og gammeldags bruksmåte reduserer tiden et SAS-fly må være på bakken.

TAC, Turn Around Conference, er et system for å effektivisere arbeidsoppgavene som foregår etter at flyet har ankommet gate. TAC bidrar derfor til at avgangen skal skje raskest mulig. Punktlighet måles riktignok ved ankomst, men avgangstid påvirker ankomst.

- SAS ble kåret til det mest punktlige flyselskapet i Europa i april, juni og juli, sier Ellen Holven, prosjektleder for TAC.

Konsekvensen er at SAS flyr før rutetid hvis alle passasjerene har kommet. Vinterstid er kortest mulig tid ved gate positivt for å ha tilstrekkelig tid til avisning av vingene.

- TAC sparer meg for mye gåing, sier en gate-manager i SAS Ground Services.

Flyte bedre

- Hensikten med TAC er å få arbeidsprosessene til å flyte bedre for å klargjøre flyet til avgang, fortsetter Ellen Holven.

Det gjelder alle tiltakene som må til for å klargjøre flyet for ny flyavgang raskest mulig. Det omfatter pilot, purser, gate-manager og loadmaster.

Purser administrerer rengjøringen. Lastepapirene er det siste dokumentet kapteinen går gjennom før flyavgang.

Samtlig innvolverte er i en dialog for å påvirke arbeidet mest mulig effektivt. Dialogen starter når personellet går fra sitt oppholdsrom (Crew Room) og varer til samtlige er om bord (Boarding Completed). Hensikten er å oppdage og minimisere avvik slik at det raskest mulig blir ryddet opp i problemer.

Brukerne benytter enten sin egen smarttelefon, alternativt en TAC-telefon. Forskjellen er at TAC-telefonen bare kan benyttes for snu-applikasjonen. Ground Service bruker avanserte walkietalkie-er.

Løsningen er basert på hva SAS har gjort i Sverige, men er forbedret med hensyn til funksjonalitet i Norge.

Den grunnleggende funksjonen er "Push to Talk" hvor brukeren ved å trykke på en knapp og angi sted og gate-nummer, eksempelvis OSL48, gjør om mobiltelefonen til en walkietalkie. Dermed kan vedkommende lytte til TAC-diskusjonen. For selv å delta må man igjen trykke.

Bidratt

Nordialog har bidratt som administrator av løsningen. Det skyldes at Nordialog er leverandør av mobiltelefonene til ansatte i SAS. Smarttelefonen HTC S710 med Microsoft Mobile 6 leveres med TAC-applikasjonen.

Kommunikasjonen på TAC benytter GSM-nettet, men er i praksis en lukket brukergruppe. GSM-nettet brukes dermed som en forlenger av radiokringkastningen til Walkie Talkie.

Behovsavklaring og nødvendige funksjoner, samarbeid med forskjellige programvareleverandører og koordinering av løsningen har Nordialog sørget for.

- TAC er et eksempel på at spesialtilpassete mobile løsninger kan forbedre kommunikasjonen og skape verdifulle konkurransefortrinn, sier Anwar Farrag, kjedeleder i Nordialog.

"Push to Talk" er utviklet av svenske Fjord AB. I Norge er funksjonen forbedret med å sperre innkommende mobiltelefonsamtaler og sms-meldinger slik at disse ikke påvirker snuoperasjonen.

Med applikasjonen kommer en liste over godkjente telefonnumre. En hver som melder seg for å være med i en TAC blir sjekket før mobiltelefonen godkjennes. Ellen Holven sørger for å holde denne oversikten à jour.

Touch Mobility har bidratt med en administrasjonsfunksjon som gjør at man kan slette og stenge en telefon i tilfelle den mistes eller glemmes. I tillegg er det moduler for logo, hotellinformasjon og en kalkulator for tjenestetid for flygende personell.

Videre er det en opplæringsfunksjon som hjelper den ansatte med hensyn til bruken av TAC-applikasjonen. Mange benytter også trådløse hodesett fra Plantronics.

Alle programvaremodulene sendes til selskapet Brightpoint som legger TAC-applikasjonen inn på minnebrikken som følger med telefonen.

Les om:

Mobilitet