Dårlig folkeskikk av Facebook

Dårlig folkeskikk av Facebook

Mobiltelefoner og sosiale medier ødelegger folkeskikken.

Sosiale medier og mobiltelefoner skader våre sosiale evner og gjør oss uhøflige, går det frem av en undersøkelse fra mobiltelefonnettstedet omio.com. Det skriver den engelske avisen Telegraph.

De som bruker mobiltelefon hyppig blir stadig mer uhøflige. Av 1035 spurte i omio.com sin undersøkelse svarte over halvparten at de gladelig tok imot en mobiltelefonsamtale mens de sto og skulle betale ved kassen i en butikk.

41 prosent tok imot telefonsamtaler mens de spiste på restaurant, og 10 prosent svarte i telefonen mens de var på biblioteket.

Upersonlig kommunikasjon

Ifølge undersøkelsen ødelegger sosiale nettsteder våre sosiale ferdigheter. Nettsteder som Facebook og Twitter fører til at vi kommuniserer mindre ansikt til ansikt, og nesten halvparten av de spurte svarte at de følte seg mindre selvsikre når de skulle kommunisere personlig.

Mange av de spurte fortalte at de hadde venner som de sjelden så i virkeligheten, til tross for at de bodde i nærheten. I steden foretrakk de heller å snakke med vennene på internett.

Arbeidsplassen blir også mer upersonlig, og folk foretrekker å sende e-post isteden for å snakke med andre selv om de er innenfor hørevidde, går det fram av undersøkelsen.

- Det er åpenbart at ettersom vi blir mer avhengige av å kommunisere gjennom teknologi, blir vi mer og mer avskåret fra hverandre personlig, sier mobiltelefonekspert Ernest Doku hos Omio.

Folkene bak undersøkelsen er likevel raskt ute med å poengtere at moderne teknologi har brakt med seg mange fordeler, blant annet ved at venner og familie som bor langt fra hverandre kan kommunisere enkelt og billig.

Les om:

Mobilitet