Dobler dataminnet i mobiler

Dobler dataminnet i mobiler

Ny teknologi skal fordoble mengden data du kan lagre i en mobiltelefon.

Teknologien foreligger allerede i NECs nyeste mobilmobilmodell, Foma N904, skriver idg.se.

I Foma N904 kan du nemlig lagre dobbelt så mye data som det telefonen egentlig har plass til. Denne muligheten til å gå utover det fysiske minne er utviklet av NEC i samarbeid med forskere ved Northwestern University i USA.

Prosjektet startet i 2004, og nå kommer de første synlige resultatene. Grunnideen er å dele opp lagringsplassen i en for ukomprimerte og en for komprimerte filer.

LES OGSÅ: Mms er dyrt og dårlig

Når et program skal ha tak i en komprimert fil, "pauses" programmet og operativsystemet pakker automatisk opp dataene, deretter fortsetter programmet å arbeide.

Ifølge NEC skal teknologien være så rask at brukeren ikke vil merke noen som helst forskjell i ytelse fra en vanlig mobiltelefon. Heller ikke strømforbruket blir påvirket, hevder NEC.

Teknikken kalles crames (compressed ram for embedded systems). Siden den består utelukkende av programvare, skal det være mulig å anvende den også på eldre telefoner gjennom oppdateringer.

LES OGSÅ: Firedobler pc-lagring

Les om:

Mobilitet