- En tikkende bombe

- En tikkende bombe

Huseiere som vil tjene seg rike på mobilmaster er et samfunnsproblem, mener teleanalytiker John Strand. Oslos Ordfører Fabian Stang krever 100.000 i året for å ha 4G-mast fra Netcom på veggen i bygården sin.

I dag melder Dagens Næringsliv og VG Nett at Netcom er i en gedigen mobilkrangel med Oslos ordfører, Fabian Stang. Teleseksapet ønsker å bruke bygården Stang bor i som utbygging av 4G-nettet sitt.

Det synes Stang, som er styreleder i bygården, er helt ålreit. Bare Netcom overfører 100.000 kroner i året på kontoen til bygården. Netcom påpeker at slike tilfeller medfører dårligere dekning for kundene.

- Det er svært krevende å få opp god mobildekning, sier Øyvind Vederhus, kommunikasjonssjef i Netcom, til Computerworld.

Stang har vært i møter med Netcom om fornyelse av leiekontrakten for mobilantenner. Partene ble ikke enige, og nå truer mobilselskapet med å be Post- og teletilsynet om å ekspropriere bygårdens vegger og tak, skriver VG Nett.

Ifølge avisa har Stang brukt strålefareargumentet overfor Netcom. Men det argumentet forsvinner veldig fort hvis leien økes fra dagens 35.000 kroner til 100.000 kroner i året.

- Vi synes det er litt merkelig argumentasjon, sier Vederhus.

Svekket dekning

Stang og hans sameierskap ikke er alene om dette. Ifølge kommunikasjonssjef Vederhus er det ofte svært krevende å få tilgang til gode plasseringer for mobilmaster. Med et økende ønske om dekning overalt, mer hastighet og bedre overføring av datastrømmer gir dette teleoperatørene hodepine.

- Det er ikke enkelt for oss å forholde oss til så mange ulike kommuner, gårdseiere og sameiere. Det er tidskrevende og er med å svekke tilbudet vi kan gi. Det er rett og slett dårligere dekning på grunn av dette, sier Vederhus

Ifølge dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor er saken kompleks. For teleoperatørene er det viktig å få tilgang til gode plasseringer for sine master. Men lokale myndigheter har ulike praksis og forståelse for det.

- Vi opplever at kommunene har veldig ulik praksis. Noen har snudd, for eksempel Asker og Nesodden var vanskelige før, men har nå lagt til rette for at utbygningen skjer raskt, sier han.

- Men det er ikke et godt eksempel at ordføreren i Norges største kommune ønsker å melke dette?

- Jeg ønsker ikke å uttale meg om Fabian Stang, men vi har klart ikke mulighet å betale tresifrede beløp for én mast.

- Vil dette bremse utviklingen av infrastrukturutbygningen?

- Jeg vil ikke gå så langt som den danske teleanalytikeren som kaller det en «tikkende bombe», men dette er helt klart et problem for oss operatører, sier Amundsen.

Tikkende bormbe

Den danske teleanalytikeren John Strand er kjent for sine krasse uttalelser. Også konfrontert med Fabian Stangs pengekrav holder han ikke tilbake.

- Hvis dette hadde skjedd i Afrika hadde vi kalt det korrupsjon og rå økonomisk utpressing, sier han til Computerworld.

Ifølge Strands analyseselskap Strand Consulting er tilgangen til tomter for utbygningen av mobilnett i ferd med å bli et gedigent samfunnsproblem. I en nylig utgitt rapport kaller Strand det en «tikkende bombe» under mobilmarkedet. Selv om land har ulike modeller eksisterer problematikken både i Danamrk og Norge.

- Mobilmaster er en vital del av infrastrukturen. Dette er helt grunnleggende for det moderne Norge.

Ifølge Strand er Stang intet unntak. Mange prøver å trekke seg unna mobilmaster, enten på grunn av redsel for stråling, eller fordi de ønsker å presse ut mer penger ut av teleoperatørene.

Fryktelig tungt

Post- og teletilsynet (PT) har en mulighet å pålegge eiere å gjøre tilgjengelig deler av eiendommen sin til plassering av mobilmaster. John-Eivind Velure, underdirektør i frekvensavdelingen i PT, forteller at det er en mulighet å ekspropriere eiendomsrett eller bruksrett.

- Dette skjer på anmodning fra teleoperatørene hvis de mener at innplassering av utstyr ikke lar seg løse på annet vis. I så fall må vi vurdere privat eiendomsrett opp mot mobilkommunikasjon og samfunnets utvikling som helhet, sier han.

Ifølge underdirektøren har PT hatt under ti slike saker, men det kan bli flere. Det er en svært krevende prosess både for involverte og for PT.

- Det går fort en del måneder å behandle slike saker. Og vedtaket kan også bli påklaget. Det betyr at det kan gå et år før saken er endelig avgjort, vi går veldig grundig til verks. Dette er en tung prosess for alle parter.

I en slik sak holder det ikke å si at det er strålefare. PT måler strålingen på stedet, og hvis det viser seg at nivåene er under de offisielle grenseverdiene vil det være vanskelig å tillegge strålingsargumentet vekt.

- Analytikeren John Strand kaller dette en tikkende bombe under mobilmarkedet?

- Det er å sette det litt på spissen, men det er klart at hvis alle plutselig skulle doble prisen de tar for å leie ut plass til basestasjoner ville det bli veldig dyrt for teleoperatørene, sier Velure."

Fabian Stang mener på sin side dette handler om strålefare.

– Jeg er veldig tilhenger av å få på plass en god mobildekning i byen. Men det viktigste selskapene kan gjøre, er å få frem informasjon om at stråling ikke er farlig. De har ikke vært flinke nok til å overbevise om det, sier ordføreren til Dagens it.

Teleoperatøren har de siste ti årene betalt 35.000 per år. Til Dagens Næringsliv sier Fabian Stang at han synes det er rimelig at prisen for Netcom-masten settes opp.

- Nå ønsker Netcom å doble antall antenner og tilbyr 50.000, mens vi har sagt 100.000, sier ordføreren.

På spørsmålet om ikke sameiet er grådig svarer Stang at leieårisen ble fastsatt for ti år siden.

Hovedstaden i Norge

Torgeir Waterhouse, direktør internett og nye medier i Ikt-Norge, bruker mye av tiden for å gjøre Norge mer nettbasert. Tilgang til et raskt mobilnett er sentralt i det.

- Samferdselsdepartemetnet selv har sagt at mobilt nett er en del av den samfunnskritiske infrastrukturen. Da er det oppsiktsvekkende at noen sentrale personer ønsker å øke redselen for stråling, som er irrasjonel, sier han.

Han mener Fabian Stang handler uansvarlig, hvis han stopper utbygningen av raske mobilnett i sin egen by.

- Dette handler seg om hvedstaden i Norge, Stang burde vise en annet side i dette. Det er greit å få en reel erstatning for det, men å gjøre butikk ut av det er ikke bra.

Les om:

Mobilitet