Illustrasjonsfoto: Istock

Aldersgruppen 25-34 år er de som hyppigst bruker internett på mobiltelefonen utenfor arbeidet og i hjemmet.

Færre bruker pc

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (Ssb) viser at 77 prosent av befolkningen mellom 16 og 74 år har brukt mobiltelefonen til å koble seg til Internett utenfor hjem og arbeid.

En stadig større andel av befolkningen bruker mobiltelefonen til internettilknytning utenfor hjem og arbeid. Dette er en oppgang på fem prosentpoeng fra fjorårets 72 prosent.

Hyppig pc-bruk skal ifølge SSb også ha blitt mindre vanlig. Andelen som har brukt pc i løpet av de siste tre månedene holder seg stabilt høyt på 95 prosent, men andelen som bruker pc hver dag eller nesten hver dag har gått ned fra 85 prosent i 2013 og 2014 til 79 prosent i 2015.

 Unge mest på mobil

Nedgangen er størst i aldersgruppen 25-34 år, som også er den aldersgruppen med høyest andel som bruker Internett på mobiltelefonen utenfor arbeidet og hjemmet.

Andelen som bruker bærbar pc til internettilknytning utenfor arbeidet og hjemmet er på 52 prosent i 2015 mot 65 prosent i 2013. For gruppen 65-74 år er tallene for internettbruk via mobiltelefon og bærbar PC nokså like, med henholdsvis 33 og 34 prosent. Derimot bruker hele 92 prosent av gruppen 25-34 år Internett via mobilen, mens tallet for bærbar pc kun er på 57 prosent.

 

Hentet fra SSB. 

Les om:

Mobilitet