Forbyr utsending av sex-reklame på sms

Forbyr utsending av sex-reklame på sms

Saftig sms-reklame for sex-chat og pornofilmer er ulovlig etter markedsføringsloven, mener Forbrukerombudet.

Forbrukerombudet har lagt ned forbudsvedtak mot Robert Lund, mannen bak flere selskap som har sendt ut uønsket sex-reklame på sms til både voksne og mindre­årige mobil­abonnenter.

- Dette er i utgangs­punktet ulovlig etter markedsføringsloven. Ekstra ille er det at mange av de som har mottatt denne reklamen på mobil­telefonene sine har vært barn, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon i en pressemelding.

Flere av klagerne som har henvendt seg til Forbrukerombudet har gjort dette på vegne av barn som har mottatt sex-reklame på mobiltelefonene sine. Barn har blitt en kjøpekraftig forbrukergruppe som blir forsøkt påvirket gjennom stadig flere nye kanaler.

LES OGSÅ: Velger mobiltelefon fremfor sex

Svært upassende

Forbrukerombudet mener at barn i utgangspunktet er en sårbar gruppe forbrukere som bør nyte spesiell lovbeskyttelse mot all slags reklame på grunn av sin naturlige godtroenhet og mangel på erfaring som forbrukere.

Når denne reklamen i tillegg kommer i form av svært upassende, og for mange barn skremmende, reklame direkte inn på deres egne mobiltelefoner, er det grunn til å nok en gang gjøre de lovgivende myndighetene oppmerksomme på hva slags reklame barn utsettes for, mener Thon.

Forbrukerombudet har i arbeidet med revisjon av markedsføringsloven gjentatte ganger understreket viktigheten av at reklame rettet mot barn reguleres i et eget kapittel i loven. Saken med Robert Lunds selskaper som sender ut sex-reklame på sms til barn viser bare hvor nødvendig og viktig det er å gi barn spesiell beskyttelse i den nye markedsføringsloven.

Robert Lunds selskaper, blant annet Telecom Norway AS, har ved flere anledninger sendt ut uønsket sms-reklame for sex-chat og pornofilmer til forbrukere. Ved å holde Lund personlig ansvarlig for utsendelsene, sender Forbrukerombudet en klar og tydelig beskjed om at slik ulovlig virksomhet fra et eller flere av Lunds selskaper vil bli slått ned på dersom det skjer igjen. Dersom Lund eller noen av hans selskaper sender ut uønsket sex-reklame på sms igjen, vil Lund personlig måtte betale 100 000 kroner i tvangsgebyr.

LES OGSÅ: Kutter ut sex-reklame

Les om:

Mobilitet