Grønt lys for tingens internett over LTE

MOBIL IOT: Tingenes internett (IoT) kan meget vel bli bygd av mobiloperatørene, om standardiseringsorganet 3GPP får det som de vil.

Grønt lys for tingens internett over LTE

Ny standard for IoT over mobilnettene under utvikling.

Det var under et arbeidsmøte i forrige uke i ett av de aller viktigste standardiseringsorganene i mobilbransjen, 3GPP (Third Generation Partnership Project), at vedtaket ble gjort. Da ble organisasjonen enig om å standardisere NB-IoT, en ny smalbånds kommunikasjonsstandard for tingenes internett (IoT).

In-band utbygging

I en bloggpost på organisasjonens hjemmeside kan vi lese om fordelene ved NB-IoT: Forbedret dekning innendørs; støtte for et stort antall enheter, der hver enkelt snakker relativt lite; liten følsomhet for forsinkelser; ekstremt lav kostnad per enhet; svært lavt energiforbruk per enhet; og en optimalisert nettverksarkitektur.

Denne teknologien skal kunne bygges ut «in-band», altså innenfor operatørenes eksisterende frekvensblokker, eller i ubrukte frekvensområder på skrankene av frekvensblokkene, det såkalte «guard band». Det vil selvsagt også være mulig å bygge ut NB-IoT i et selvstendig, dedikert frekvensområde.

NB-IoT skal også være spesielt godt egnet for å gjenbruke frigjorte GSM-frekvenser.

- Lange diskusjoner

3GPP er ikke alene om å tenke IoT i eksisterende LTE-nettverk. Det er ikke lenge siden vi hørte om at Intel, Ericsson og Nokia hadde slått seg sammen for å drive fram en teknologi de kaller NB-LTE (Narrow Band LTE).

Les også: Tingenes internett handler om lav energi

Ifølge bloggposten til 3GPP ble det funnet et kompromiss mellom de foreslåtte teknologiene.

- Vi startet møtet med konkurrerende forslag til teknologier for standardisering. Etter lange diskusjoner har vi klart å komme opp med et harmonisert teknologiforslag med bred støtte i industrien, som man kan se ut fra antallet selskap som nå støtter forslaget, sa Dino Flore, lederen av arbeidsgruppen i 3GPP.

Ifølge våre kolleger i IDG News Service vil den endelige beslutningen fattes i desember.