Har 100 millioner kunder i Asia

Har 100 millioner kunder i Asia

Mobilt bredbånd og nettjenester skal sørge for fortsatt vekst for Telenor.

Telenor-konsernet har kontrollerende eierposter i mobiloperatører i Bangladesh, Pakistan, Malaysia, Thailand og India. Til sammen har disse virksomhetene nå passert 100 millioner abonnenter.

- Denne posisjonen har vi nådd takket være en langsiktig industriell satsing, et sterkt kundefokus og en grunnleggende tro på at mobiltelefonen ville bringe økonomisk fremgang og bedre livskvalitet i fremvoksende økonomier, sa konserndirektør i Telenor og leder for selskapets asiatiske virksomheter, Sigve Brekke, under GSMA Mobile World Congress 2011 i Barcelona.

15 år i Asia

Telenor gikk inn Asia i 1996, og har siden blitt en ledende mobiloperatør i regionen. Ved utgangen av 2010, genererte Telenor-konsernets fem asiatiske virksomheter 39 prosent av konsernets totale omsetning, og oppnådde en kontantstrøm på over 10 milliarder kroner. Telenor hadde i 2010 en abonnementsvekst på over 23 millioner abonnenter.

- Som en mobiloperatør med et industrielt fokus har Telenor et langsiktig perspektiv for utvikling av vår virksomhet i Asia. Siden inntredenen i Asia har vi gjort betydelige økonomiske investeringer og bidratt med industriell kunnskap for å gi folk tilgang til grunnleggende mobile tjenester, bred dekning og god kundeservice, mener Brekke.

Mobilt bredbånd neste

Telenor mener etterspørselen etter basistjenester fortsatt vil være høy, ettersom penetrasjon i noen av markedene fortsatt er lav.

- Det neste store vekstområdet i Asia vil være mobilt bredbånd og tilgang til internett-tjenester. For at Telenor skal kunne fortsette sin asiatiske utvikling, er det viktig at lokale myndigheter lager rammebetingelser som er investeringsvennlige, som sikrer like konkurransevilkår og som støtter både teknologisk og tjenestebasert innovasjon, sier Brekke.

Les om:

Mobilitet