Håver inn på versting-bransje

Håver inn på "versting-bransje"

Norske teleoperatører tjener fett på mobilt innhold, og får kritikk for ikke å slå ned på useriøse aktører.

Helt siden bilder, ringetoner og spill til mobiltelefoner tok av rundt år 2000, har Forbrukerombudet mottatt hauger av klager. Mange innholdsleverandører har ikke holdt seg til markedsføringsloven, og mange nordmenn føler seg lurt av selskaper i samme bransje som Jamba, Ringtoneking og Inpoc.

Men kjente selskaper som disse tre skal ikke lenger være det største problemet. De har for det meste skjerpet seg, etter advarsler fra Forbrukerombudet. Men det dukker hele tiden opp nye aktører, ofte basert i Nederland eller Hong Kong, og Forbrukerombudet må hele tiden følge opp med nye advarsler og tilsnakk. Og helt siden ungdommen fikk dilla på lettkledde damer og hip hop på mobilen, har antall klager økt. Det er først i de senere år det hele har jevnet seg ut, men:

- Selv om vi har jobbet med bransjen lenge, har ikke ting blitt så veldig mye bedre, sukker seksjonssjef Frode Elton Haug hos Forbrukerombudet.

Lurer bevisst

Nye lovtekster, avtaleverk og en egen klagenemnd til tross, etter nesten ti år er det fortsatt mange cowboy-er som inntar arenaen. Hittil i år har Forbrukerombudet mottatt rundt 200 klager. Mange går på at folk bestiller et bilde eller en ringetone, uten å vite at de faktisk inngår et abonnement som kan komme på mange hundre kroner i uka.

- Det er flere aktører som vi mener bevisst går inn for å lure folk, sier Haug.

- Og det er mobiloperatørene som slipper disse inn i markedet. De har dermed et ansvar. Leverandørene må inngå avtaler og følge retningslinjer, men det er mange som bryter dem, forteller Haug, som påpeker det han ser på som et dilemma.

- En stor del av omsetningen fra mobilt innhold går rett i lomma til operatørene. Det er en betydelig inntekt, og vi ser at operatørene sitter litt i begge leire. Markedsføringen skal være grei, samtidig som de sitter og tjener betydelige summer.

Tjener godt

Telenor er én av operatørene som tjener penger på ringetoner og bamsebilder. De forteller Computerworld at i 2007 var deres totale omsetting av slike tjenester på over 500 millioner brutto. Av disse, skal Telenor ta 20 til 25 prosent selv. Telenor kan dermed sitte igjen med 125 millioner kroner før skatt på et år som dette.

- Man må også huske på at i denne summen inngår drifts-, fakturerings- og innkrevingskostnader, forteller informasjonssjef Anders Krokan i Telenor.

OPPGITT: For seksjonssjef Frode Elton Haug i Forbrukerombudet er det mye å gjøre, nå som ungdommer laster ned ringetoner og bilder over en lav sko. Det er mange useriøse i bransjen, forteller han. (Foto: Forbrukerombudet)

Han forsikrer om at Telenors avtaleverk, den såkalte CPA-avtalen, er streng, og at de passer på at den overholdes. Telenor kan i verste fall kutte ut samarbeidet med innholdsleverandører om de bryter reglene.

- Hvert enkelt selskap må ta ansvar for det de tilbyr, og vi tar ansvar for å "ta action" om reglene brytes, sier Krokan.

- Men dere tar ikke ansvar for å sjekke om leverandørene følger reglene?

- Vi forsøker å overvåke så godt vi makter. Men det sier seg selv at i et voksende marked er det vanskelig å kontrollere hver enkelt aktør. Det er ikke vi som forvalter lovverket, men vi spiller selvfølgelig på lag med myndighetene.

- Forbrukerombudet påpeker at dere har interesser i at markedet skal være seriøst, samtidig som dere tjener gode penger seriøse aktører så vel som useriøse. Hva tenker du om dette?

- Vi har en veldig god omgang med Forbrukerombudet. Har de meninger om dette håper jeg de tar det opp direkte med oss. Vi jobber seriøst med å bygge opp et velfungerende foretningsområde, og det er kommentaren fra meg.

Etterlyser mer sanksjoner

Bransjen selv mener operatører som Telenor kunne vært flinkere til å håndheve regelverket.

- Vi synes det er veldig skadelig med useriøse aktører, forteller daglig leder Tom Meier i Aspiro Norge.

Aspiro er den markedsledende leverandøren av mobilt innhold i nord-Europa, og er selskapet bak blant annet Inpoc. De er ikke en av dem Forbrukerombudet omtaler som et problem, men er like fullt en del av bransjen.

- Vi skulle ønske at operatørene var mye raskere når det skjer åpenbare brudd, noe vi ser flere eksempler på, sier Meier.

- Hvorfor tror du ikke de slår ned på de raskere?

- Det vil ikke jeg spekulere i. Vi har oppfordret dem til å gjøre det flere ganger.

- Forbrukerombudet påpeker at de befinner seg i to leire, hva tenker du om dette?

- Jeg ser at det kan bli sett på sånn utenfra. Men jeg tror nok at operatørene ser en langsiktig gevinst med å heller gi avkall på noe omsetning for å beholde et seriøst marked, sier Aspiro-sjefen.

- Kan det tenkes at de unngår dette for å tjene penger?

- Nei. Det tror jeg ikke.

Les om:

Mobilitet