Ingen nåde for Netcom og Telenor

Ingen nåde for Netcom og Telenor

Samferdselsdepartementet avviser klagen fra Telenor og Netcom om reduserte termineringspriser.

I går fattet Samferdselsdepartementet vedtak i klagesakene på Post- og teletilsynets regulering av marked 16, termineringspriser i mobilnettet. NetCom og Telenor får ikke medhold i klagene. Tele2s klage tilbakesendes til Post og teletilsynet for fornyet behandling.

Terminering av tale i mobilnett er den tjenesten en mobiltilbyder utfører ved å motta en samtale fra kunder i andre telekommunikasjonsnett, og bringe den til kunder i sitt eget nett. NetCom, Telenor og Tele2 har klaget til Samferdsels-departementet på Post-og teletilsynets regulering når det gjelder reduseringen av prisene for denne tjenesten.

LES OGSÅ: Netcom mistet 100 millioner

- Samferdsels-departementet mener reduksjonene som er vedtatt i NetCom og Telenors termineringspriser vil være gunstig for forbrukerne fordi ringeprisene vil bli lavere og man får bedre kontroll over kostnadene. Lavere termineringspriser vil dessuten redusere etableringshindringene for nye aktører i markedet og vil slik styrke konkurransen på mobilmarkedet, skriver PT i en pressemelding.

Symmetriske priser

Departementet mener at det foreligger nye forutsetninger for en eventuell prisregulering av Tele2 ved at nettselskapet Mobile Norway AS som er 50 prosent deleid av Tele2 ble tildelt den fjerde 3G-lisensen i desember 2007. Departementet sender derfor denne saken tilbake til Post- og teletilsynet for en ny vurdering.

Tilbakesendingen av saken om Tele2 til Post- og teletilsynet for fornyet behandling avgjør denne delen av Telenors klage. Resten av Telenors klage, som gjelder prisreguleringen av MTU Networks og TDC, tas ikke til følge.

Departementet stadfester tilsynets regulering av NetComs termineringspris som i henhold til en fastsatt glideskala gradvis skal settes ned til 45 øre i løpet av 2010. Telenor skal også sette sin termineringspris til 45 øre i løpet av 2010. Selskapene vil ha symmetriske priser på 60 øre fra 1. juli 2008.

Vedtakene er tilgjengelig på Samferdselsdepartementets nettsider:

Les om:

Mobilitet