Iphone 4s kan bli stanset

Iphone 4s kan bli stanset

En dansk professor fant opp et antennesystem likt det Apple skal bruke i Iphone 4s. Han har solgt patentet til Apples erkerival Samsung.

Apples første Iphone 4 hadde en antenne som ikke virket skikkelig. For å unngå de problemene har nå Apple tatt i bruk et helt nytt system til sin splitter nye telefon Iphone 4s. Problemet er bare at det nye antennesystemet allerede for flere år siden ble utviklet og patentert av forskere ved Aalborg Universitet, med professor Gert Frølund Pedersen i spissen.

- Ideen er god nok, men spørsmålet er om de har lov til å bruke den, sier Frølund Pedersen til Computerworlds danske søsterpublikasjon Comon.dk.

Professor Frølund Pedersen forteller at ut ifra opplysninger om hvordan Iphone 4S er konstruert, kommer Apple i konflikt med flere patenter han selv og andre forskere ved Aalborg Universitet har utviklet – og som de for flere år siden solgte til Samsung.

Patentkrig

De to selskapene ligger i en pågående patentkrig rundt om i verden, blant annet i Tyskland, der Apple har lykkes i å få en rettslig kjennelse om foreløpig stans i salg og markedsføring av Samsungs Galaxy Tab.

Den nye antenneløsningen, som ifølge Apple gjør at telefonen kan skifte aktivt mellom to antenner for å sende og motta signaler, er ifølge Frølund Pedersen flere år gammel, selv om Apple omtaler den som ”unik”.

Comon.dk skriver at patentkonflikten oppstår når en Iphone 4S skal finne ut hvilken antenne som har best signal. Dette kan gjøres på flere måter, men alle skal angivelig være dekket av det danske patentet.

- Jeg kan ikke si at de direkte bryter patentet, men det er ikke mange måter de kan velge riktig antenne uten at de bryter mange patenter. Og akkurat dette patentet favner meget bredt, sier Frølund Pedersen til Comon.dk.

Kan stanse salg

Torstein Arendt, jurist i Kluge Advokatfirma, på fagområdene IKT og immaterialrett, synes dette er en meget interessant problemstilling og tror det er sannsynlig at Samsung vil forfølge saken.

- Det kan godt være tatt patent på denne antenneløsningen. Det dreier seg om en teknisk innretning man kan få patent på. Situasjonen ville vært annerledes om det dreide seg om programvare, sier Arendt.

Hvorvidt salget av Iphone 4S kan bli stanset som følge av patentbrudd, avhenger nå av hva Samsung vil gjøre med saken.

- Apple vil kunne fortsette å selge telefonen, så lenge Samsung ikke går til retten, sier Arendt.

- Patenter er ikke helt enkelt juridisk, og man vil måtte se på om Apple kan ha lagt seg tett opptil, men ikke brutt noen patenter.

Men dersom Apple har brutt patenter som tilhører Samsung, kan det bli snakk om at Samsung tilkjennes et vederlag for de telefonene som allerede er solgt, og ber om rettens kjennelse for å stanse videre salg av telefonen.

- Salget må i tilfelle stanses i hvert enkelt land, eventuelt innenfor de juridiske områdene patentene dekker, som for eksempel i EU, forteller Arendt.

Hvordan Samsung akter å håndtere saken, dersom det viser seg at Gert Frølund Pedersens opplysninger stemmer og at Samsung per i dag sitter på de aktuelle patentene, er foreløpig uklart.

Computerworld har vært i kontakt med Apples talsperson i Norden, Peter Ahrnstedt, men han ønsker ikke å kommentere saken, og viser til at uttalelser i slike saker eventuelt må komme fra Apples hovedkontor i USA.

Samsung i Norden har heller ikke kunnet gi oss kommentar, utover at de skal undersøke saken med sitt hovedkontor i Korea.

Les om:

Mobilitet