iPhone for blinde

iPhone for blinde

Med silikon-omslag kan iPhone brukes av blinde og svaksynte.

Apple har i senere tid gjort en innsats for å bedre anvendeligheten av sine produkter for funksjonshemmede, deriblant talestyrte menyer i nye iPod og i iTunes. Derimot har det ikke vært løsninger tilgjengelige for universell brukbarhet for synshemmede for iPhone. Men med et spesielt program og et silikon-omslag så er plutselig telefonen blitt vesentlig mer anvendelig for blinde og svaksynte.

Programmet gjør nytte av telefonens multi-touch funsjoner, og har en rekke ikoner sentralt plassert for adgang til telefon-funksjon, SMS, internett, værtjeneste, e-post, kart, kalkulator, kontakter og iPod-funksjonen.

«Invisual»

I tillegg er silikon-trekket - kalt invisual - utformet som et spesielt tastatur, et såkalt Moon-tastatur, som brukes til bokstav- og fraseinput. Dette tegnspråket har fordelen av at det er enklere å lære i voksen alder.

Nå er det selvfølgelig kun brukere med spesifikke behov som vil dra nytte av denne løsningen, men på en måte er det noe veldig fascinerende over dette - både når det gjelder den innovative bruken av Apples (innovative) berørings-sensitive skjerm- og menysystem, og også i det visuelle aspektet og selve utformingen av silikon-omslaget. Det kan virke som om god design og et enkelt brukergrensesnitt er gode løsninger for alle.

Les mer om invisual her .

Mobilitet