Iphone vokser, Android stagnerer

Iphone vokser, Android stagnerer

Apple øker markedsandelen, mens Android-salget er flatt.

Googles Android er det mest populære operativsystemet for smarttelefoner i USA, men mens Iphone-salget øker, stagnerer Android, viser en markedsoversikt fra analyseselskapet Nielsen.

Antallet som har anskaffet en Android-smartteleefon de siste tre månedene, er det samme som i den foregående 3-månedersperioden, 27 prosent.

- Apple driver veksten

I forrige 3-månedersperiode 10 prosent sa de hadde anskaffet en Iphone, men fra 11.mars til 11. mai har denne andelen økt til 17 prosent.

– Det er Apple som nå driver smarttelefon-veksten, fastslår Nielsen.

Iphone CDMA

Ifølge amerikanske Macworld skyldes noe av Iphone-veksten trolig at Apple lanserte Verizon-versjonen av Iphone 4 i februar. Med denne versjonen lar det seg gjøre å bruke Iphone i deler av USA der mobilnettet er basert på CDMA-standarden i stedet for GSM/3G.

Undersøkelsen viser også at smarttelefoner nå utgjør 38 prosent av det samlede mobiltelefonmarkedet i det amerikanske forbrukermarkedet. Av alle som nylig hadde kjøpt ny telefon, hadde 55 prosent valgt smarttelefon, mot 34 prosent for ett år siden.

Les om:

Mobilitet