Jobbmobilen - en frynsegode for høytlønnede menn?

TILBEHØR: Mobilene brukes mer som personlig assistent eller «accessorie» enn som samarbeidsverktøy, mener Arild Elverum i Evry (Illustrasjonsfoto: Pixabay)

Jobbmobilen - en frynsegode for høytlønnede menn?

Stadig flere arbeidstagere får mobiltelefonen betalt av jobben, men bedriftene utnytter bare i liten grad smarttelefonenes potensial.

Norske bedrifter bruker jobbmobilen mest som frynsegode for høytlønnede menn og utnytter i liten grad smartmobilenes muligheter som produktivitetsverktøy. Det tyder en ny Norstat-undersøkelse fra Evry på. Undersøkelsen er utført blant 100 norske mobilbrukere. 

– Myten om norsk næringsliv som høyteknologisk er overdrevet, sier Arild Elverum i Evry. – Vi har fine PC-er og dyre telefoner, men mobilene brukes mer som personlig assistent eller «accessorie» enn som samarbeidsverktøy, sier han i en pressemelding. 

Dobbelt så mange menn

I følge undersøkelsen er hver femte mobiltelefon i dag betalt av arbeidsgiver, og dobbelt så mange menn som kvinner har mobil i jobben.

26 prosent av mennene i undersøkelsen oppgir at arbeidsgiver betaler mobilen, mot bare 13 prosent av kvinnene. 

34 prosent av de med årsinntekt over 900 000 kroner får mobilen dekket av jobben, mot bare tre prosent av ansatte med inntekt under 300 000 kroner.

Undersøkelse viser at 52 prosent av de som har jobbmobil bruker telefonen til å sjekke e-post og kalender i løpet av arbeidsdagen, mens forsvinnende få benytter den til andre effektivitetsøkende tjenester.

Bare 4 prosent bruker smarttelefonen til reiseregninger eller dokumenthåndtering, og så lite som én prosent til fakturaregistrering. Bedriftsfunksjoner som timeføring, prosjektstyring, fakturering og lignende brukes i svært liten grad.

Mobilitet