Livsfarlig med handsfree

Livsfarlig med handsfree

Det er like farlig å snakke uten telefonen i hånda mens du kjører, men Trygg Trafikk vil likevel ikke forby all mobilbruk i bilen.

Bruk av handsfree-løsninger i trafikken gir neppe bedre sikkerhet for bilførere, passasjerer eller andre trafikanter. Bare når været er dårlig, og du trenger to hender på rattet for å ha god styring, kan handsfree være en fordel.

Dette viser forskning i USA, gjennomført av Public Policy Institute. Undersøkelsen er gjort i forbindelse med Californias lov om mobilbruk i bil som skal tre i kraft 1. juli. Etter den datoen er det ulovlig å holde en telefon i bilen mens man kjører, tilsvarende den norske loven som trådte i kraft i 2000.

Forskningen viser det er marginalt tryggere med handsfree. Forskere mener det er mest belastende å føre en samtale, uansett om man holder telefonen fysisk, eller om man bare snakker. De fleste bilkjørere bruker hjernekapasitet på samtalen, og det blir vanskelig å holde konsentrasjonen på trafikken.

Og det ikke er små risikoer man tar. Ifølge flere undersøkelsen øker sjansen for en ulykke med fire ganger mens man fører samtalen, også når man bruker handsfree.

Politisk enighet

- Ja, jeg gjenkjenner de tallene. Det blir mye farligere med en gang vi snakker i telefon. Det har å gjøre med å konsentrere seg om trafikken, sier Bård Morten Johansen, fylkessekretær i Trygg Trafikk.

I Norge har man gått inn for et forbud mot å holde mobilen fysisk, og blir man tatt må man ut med 1300 kroner i bot. Det er bred politisk enighet om at handsfreesnakking fortsatt skal være forbudt, selv om det er altså uklart om dette gir noen effekt i det hele tatt.

- Det er riktig at nye undersøkelser også gir ny informasjon, som vi ikke hadde da forbudet ble innført. Da var forskningen ufullstendig, sier Johansen.

Men det er ifølge Johansen ikke aktuelt å innføre et forbud mot all mobilsnakking, selv om det fører til kraftig økning i risikoen for trafikkulykker. En av grunnene er at det blir for mye for politiet å følge opp, samtidig som det er mange andre aktiviteter som er minst like farlige.

- Det viser seg at navigasjonssystemer (GPS) har bidratt til mange ulykker. Andre spiser frokost eller leser avisen i bilen. Også en samtale med den du sitter ved siden av, kan være forstyrrende. Det hadde vært vanskelig å forby all telefonbruk i bilen, men man må bli bevisst på at det øker risikoen, sier han.

Økt fare

For mange er samtaler i bilen en del av jobben. Den mobile ansatte må kunne snakke og være tilgjengelig på epost hele tiden. Også i bilen.

- Vi ser en utvikling hvor stadig flere jobber mens de er på farten. For noen er det ikke et problem å gjøre flere ting samtidig, men for andre krever samtalen såpass mye konsentrasjon at det går ut over bilkjøringen. De fleste har selvinnsikt nok til å skjønne når de bør avslutte samtalen, sier Johansen.

Ifølge Trygg Trafikk er det opp til bilkjøreren selv å innse når en samtale blir en økt fare på veien.

- Det er fullt lovlig å si at du skal ringe tilbake, eller ta en liten pause i samtalen når man er i en krevende situasjon, som en rundkjøring. Det går også an å sette bilen et sted langs veien for å gjøre samtalen ferdig, hvis den ikke kan vente, sier Johansen.

Man må i alle fall ikke føle seg noe tryggere på grunn av handsfree. Det er de fleste forskere enige om.

- Det er fremdeles ganske uavklart om en slik lov har noen positive effekter, sier Arthur Goodwin Universitetet i North Carolina, til Computerworlds nyhetstjeneste.

Les om: