Mer datatrafikk, mindre tale

Mer datatrafikk, mindre tale

Nordmenn bruker mobilen til datatrafikk, men sender mindre sms.

Prisene for mobil og bredbånd fortsetter å falle, men omsetningsøkningen kompenserer for prisfallet og sørger for en vekst på 2,5 prosent på ett år.

Den store økningen i mobil datatrafikk sørger for det meste av veksten, viser Post- og teletilsynets ekomstatistikk for første halvår 2010.

- Dette viser endring og fortsatt vekst i et modent ekom-marked. Kundenes bruksmønster er i klar endring fra kun tale og meldinger, over til økt databruk, særlig via mobilen, sier PT-direktør Willy Jensen.

Nedgang i sendte sms

For første gang viser tallene nedgang i antall sendte tekstmeldinger. Totalt sendte norske mobilkunder mer enn 4,2 milliarder sms i første halvår 2010.

- Selv om over fire milliarder meldinger er mye, betyr dette 82 millioner færre sms enn i første halvår 2009. Nedgangen utgjør om lag 50 millioner kroner for leverandørene, slår Jensen fast.

Det er vanskelig å finne noen konkrete årsaker til nedgangen i antallet sms på grunnlag av statistikken.

- Mest sannsynlig henger dette sammen med nye kommunikasjonsformer og sosiale medier som Twitter og Facebook, mener Jensen.

Fasttelefoni på retur

Antallet fasttelefoniabonnement har falt med nærmere åtte prosent det siste året. Nedgangen gjelder både tradisjonelle fasttelefoniabonnement (PSTN og ISDN) og bredbåndstelefoniabonnement. Både trafikk og omsetning faller.

- Tallene viser tydelig at selve trafikken innenfor fasttelefoni faller mer enn antallet abonnementer. Dette betyr at fasttelefonen brukes mindre enn tidligere, sier Willy Jensen.

Fiber øker

Datatrafikken over fiber og kabel-tv øker fortsatt, og det er nå over 230.000 abonnenter som har internettilknytning via fiber.

- Økningen i fibertilknytning kompenserer i stor grad nedgangen i DSL. Her er antallet nå under 1 million. Totalt økte antall bredbåndsabonnenter med 5,1 prosent fra første halvår 2009, avslutter Jensen.

Les om:

Mobilitet