MOBILITET: Det handler om mobilitet for alle penga når Dominic Orr, toppsjefen i HPE Aruba, står på scenen. 

MOBILITET: Det handler om mobilitet for alle penga når Dominic Orr, toppsjefen i HPE Aruba, står på scenen. 

Mer produktiv, kreativ, fornøyd og lojal

Ny rapport knytter bedriftens bruk av mobilitet sammen med de ansattes lojalitet og produktivitet. De som satser på mobilitet, vinner.

Under Arubas europeiske brukerforum i Portugal i slutten av mai ble den nye rapporten «Mobility, performance and engagement» presentert. Studien dokumenterer hvordan verdens it-direktører kan bidra positivt til virksomhetens primæroppgaver ved å tilrettelegge for at de ansatte skal kunne utnytte mobilitetsteknologier maksimalt.

Ved å bruke mobilitetsteknologier maksimalt, skal de ansatte bli mer tilfredse og lojale til sine arbeidsgivere, i tillegg til at produktiviteten i bedriften skal bli høyere. Rapporten dokumenterer også forskjeller mellom asiatiske og vestlige land, der landene i vår verdensdel, og USA, kommer best ut.

I tillegg viser rapporten at en høy bruksgrad av mobilitetsteknologier på jobben bedrer de ansattes opplevelse av balansen mellom jobb og fritid, til tross for at det er muligheten til å jobbe når som helst og hvor som helst som trekkes fram som de ansattes viktigste faktor for å trives med jobben og samtidig bli mer effektiv.

- Det er opplagt at friheten til å jobbe på det tidspunktet det er mest produktivt for medarbeideren, er avgjørende. Det er derfor mobilitet er øverst på deres sjekkliste, kommenterer Chris Kozup, direktør for markedsføring i Aruba, om funnene i undersøkelsen.

Mobilitetsgenerasjonen

Dette er ikke den første undersøkelsen Aruba har drevet fram for å vise hvorfor mobilitet er viktig. I et par år har selskapet snakket om «mobilitetsgenerasjonen», altså de yngste på jobben, de som nylig har fullført skole og studier, og er i sin første eller andre jobb nå.

Dette er mennesker mellom 18 og 30 år, som ifølge selskapet tar universell trådløs kommunikasjon for gitt, og som karakteriseres av flere trekk som de ikke har til felles med de som er eldre. Det tydeligste trekket er at disse ansatte foretrekker mobilitet, både når det kommer til utstyrsvalg, men også når vi ser på hvor og hvordan de foretrekker å jobbe. I tillegg er deling av både utstyr og arbeid utbredt i mobilitetsgenerasjonen.

I årets undersøkelse har Aruba fått bekreftet hvor viktig utstyrsvalget er for denne gruppen: 40 prosent av de spurte i denne aldersgruppen svarte at de ikke ville jobbet for et firma som ikke tillot dem å bruke sin private mobile enhet til jobb.

I tillegg svarte 53 prosent av de spurte i denne gruppen at de ville foretrekke å jobbe hjemmefra to-tre dager i uken, fremfor å få en ti prosent høyere lønn.

Bedre produktivitet

Ett av de viktige elementene som rapporten forsøker å vise, er forbedret produktivitet som en følge av økt og effektiv bruk av mobilitet. Her svarte nesten halvparten – 49 prosent av de spurte – at det enkelttiltaket som er viktigst for å øke produktiviteten, er å gjøre det mulig for de ansatte å jobbe hvor som helst og når som helst.

Samtidig viser undersøkelsen at i virksomheter som de ansatte karakteriserer som «pionerer» i bruken av mobile teknologier, opplever de ansatte en økning i produktiviteten på 16 prosent. Aruba illustrerer denne bedringen ved å regne på det, basert på en 40-timers uke: 16 prosent medfører 6,4 timer spart hver uke, noe som blir til over 320 timer eller 41 arbeidsdager per år per ansatt.

Interessant nok, viser undersøkelsen også at det slett ikke kun er mobilitetsgenerasjonen som opplever produktivitetsgevinsten ved bruk av mobile teknologier. I aldersgruppen 18 til 35 år svarte ikke overraskende 61 prosent av de spurte at de ble mer produktive.

Litt mer uventet er at i gruppen 36 til 50 år svarte 59 prosent at de ble mer produktive, mens i de eldstes gruppe, de fra 51 til 65 år, så svarte også her hele 60 prosent at de ble mer produktive takket være mobile teknologier.

Støtt de tidlige brukerne

Den grupperingen som tar i bruk nye teknologier før majoriteten kommer på banen, kalles ofte «tidlige brukere», eller på engelsk, «early adopters». Disse kaster seg over nye ting før sine kolleger, og studien antyder at denne gruppen viser seg å stå fram som en distinkt ny demografi i organisasjonen.

De blant de ansatte som har karakterisert seg selv som tidlige brukere, kommer nemlig fra alle aldersgrupper. De utmerker seg med å score seg selv høyt på produktivitet, tilfredshet, kreativitet og lojalitet, men de stiller også høye krav til bedriften og sine omgivelser.

Rapporten råder likevel at it-ledelsen gjør lurt i å understøtte disse menneskene. Det er fordi kravene som disse personene har i dag, uansett kommer til å bli kravene som hele organisasjonen kommer til å stille i framtiden. 

Kampen om talentene

I en tid der det er en sterkt økende etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft, ser rapporten også på sammenhengen mellom virksomhetenes teknologibruk og deres evne til å rekruttere, og holde på talentfulle medarbeidere.

- Virksomheter gjør lurt i å videreutvikle sine tilbud nå, for å sikre seg medarbeidere fra mobilitetsgenerasjonen før konkurrentene gjør det, sa Kozup.

- For å virkelig vinne kampen om talentene, trenger dagens it-sjefer å være i stand til å tilby et arbeidsmiljø som ikke bare støtter opp om bruken av personlige enheter, men som også har applikasjoner og verktøy for samhandling mellom de ansatte, la han til.

Anbefalingen av bruk av samarbeidsteknologier har sitt grunnlag i at undersøkelsen viser at mobile apper for dette var i bruk i 42 prosent av bedriftene som ble undersøkt. I tillegg brukte 33 prosent apper for videotelefoni, og 31 prosent bruker apper for meldingsutveksling.

Om undersøkelsen

Selve rapporten ble utarbeidet av The Economist Intelligence Unit (EIU) på oppdrag fra Aruba. Studien ble gjennomført i mars 2016. Metoden var en spørreundersøkelse av totalt 1.865 fulltids ansatte i virksomheter spredt over ni land: Australia, Frankrike, Tyskland, Japan, New Zeland, Singapore, De Forente Arabiske Emirater (UAE), Storbritannia og USA.

Deltakerne i undersøkelsen var jevnt spredt i både kjønn og alder, og jobbet i en rekke forskjellige sektorer, som blant andre helse, finans, varehandel, utdannelse, statlig sektor og telekommunikasjonsindustrien.

Siden dette var en spørreundersøkelse, har altså de spurte gjort egenvurderinger, som vil kunne gi kulturelle og nasjonale avvik. EIU har testet resultatene for statistisk signifikans, og oppgir at svarene har et konfidensnivå på 95 prosent.

Rapporten er fritt tilgjengelig for nedlasting fra Arubas nettsider (PDF).

 

Mobilitet