ONEDRIVE: Les her hvordan du skal få beholde kapasiteten på den gratis Ondrive-kontoen din!

ONEDRIVE: Les her hvordan du skal få beholde kapasiteten på den gratis Ondrive-kontoen din!

Microsoft svarer på Onedrive-kritikken

Microsoft beklager og kutter ikke Onedrive-kvotene like mye – om brukerne ber om det selv.

Den siste drøye måneden har Microsoft høstet mye pepper for sin endrete vilkår på lagringstjenesten Onedrive. Reduksjonen av gratistilbudet fra 15+15 GB til 5 GB, i tillegg til å erstatte ubegrenset lagring med maksimalt 1 TB for Office 365-kundene, og doble prisen på det betalbare tilbudet falt ikke i god jord.

Nå har Microsoft gått ut og beklaget måten dette skjedde på i en blogpost på selskapets egen side for kommunikasjon med brukerne. Her var det et forslag om å gi brukerne tilbake lagringskvotene sine, som på tidspunktet Microsoft besvarte innlegget og deretter stengte tråden for videre diskusjon, hadde fått mer enn 72.000 stemmer. I tillegg hadde forslaget over 4.100 kommentarer – de aller fleste ganske sinte.

Halv beklagelse

Selskapets svar var at «Microsoft er oppriktig lei seg for frustrasjonen denne beslutningen førte til, og måten den ble kommunisert på». I innlegget gjøres det likevel klart at beslutningen står, slik at ubegrenset lagring for Office 365-kundene ikke kommer tilbake nå. I bloggposten sies det nå at dette er en «forretningsbeslutning» selskapet har tatt, og det er altså ikke noe selskapet akter å gå tilbake på.

I den opprinnelige kunngjøringen av reduksjonen av lagringskvoter, la Microsoft skylden på «et lite antall brukere som har lagret full backup av mange pc-er, og lagret hele filmsamlinger». Nå har altså pipa fått en litt annen låt.

Må be om kapasiteten

Microsoft har imidlertid gitt litt mer til gratisbrukerne av Onedrive. I en tidsavgrenset periode ut januar 2016 vil alle brukere som ber om det, få beholde den gratis lagringskvoten på 15 GB. I tillegg vil brukerne som har tatt i bruk 15 GB ekstra til «Camera roll» også kunne får beholde dette videre.

Forutsetningen er at hver enkelt bruker må gå til en nettside og klikke på «Keep your free storage» for å få tilbudet. De som ikke får med seg dette tilbudet, er øyensynlig på egen hånd, i bloggposten sto det ingen ting om at selskapet har til hensikt å kontakte alle eksisterende Onedrive-brukere for å informere dem om dette.

 

Bruker du gratis Microsoft Onedrive? Klikk her for å beholde lagringskapasiteten!

Mobilitet