Mister alt med mobilen

Mister alt med mobilen

Bare en av ti sikkerhetskopierer innholdet i mobiletelefonen sin.

Bare en av ti tar sikkerhetskopi av innholdet i mobiltelefonen, mens halvparten av oss sikrer innholdet i datamaskinen. Dette viser en undersøkelse TNS Gallup har foretatt på oppdrag av Post- og teletilsynet (PT). PT og Elektronikkbransjen samarbeider nå om å lære forbrukerne enkel sikkerhetskopiering gjennom PTs forbrukerportal nettvett.no.

Mobiltelefonen blir brukt til mye mer enn å ringe med, og innhold som bilder, video, musikk og ikke minst kontaktinformasjon har stor verdi for den enkelte. Hele syv av ti unge mellom 15 og 29 år, en gruppe som er storbrukere av mobil, har opplevd at telefonen er blitt ødelagt. Færre enn to av ti hadde sikret seg kopi av innholdet, og dermed går store verdier tapt.

Undersøkelsen viser også at menn er litt flinkere enn kvinner til å sikre innholdet på mobilen (14,6 prosent menn og 6,6 prosent kvinner).

Av dem som faktisk tar sikkerhetskopi, om det er til cd, minnebrikke eller ekstern harddisk, så oppbevarer flere enn syv av ti kopiene i samme hus som datamaskinen. Aller helst skal sikkerhetskopien bevares i en annen bygning, for eksempel i banken, i tilfelle brann.

PT samarbeider med Elektronikkbransjen for å få flere til å sikkerhetskopiere. I de fleste av bransjens butikker vil forbrukere som kjøper datamaskin, kamera eller mobil nå få en tom cd-plate og veiledning for å prøve seg på sin første sikkerhetskopiering.

Les mer om undersøkelsen her .

Mobilitet