Mobilkvalitet opp i Høyesterett

Mobilkvalitet opp i Høyesterett

Hvor lenge skal en mobiltelefon vare? Nå går spørsmålet til topps

Førstkommende torsdag skal Høyesterett ta stilling til om reklamasjonstiden på mobiltelefoner skal være to eller fem år.

- Om Høyesterett fastslår at reklamasjonstiden på mobiler kun skal være to år, vil dette også ha store konsekvenser for andre produkter, som for eksempel kameraer og MP3-spillere, sier advokat Silje N. Andresen i HELP Forsikring i pressemelding.

Oslo tingrett fastslo i desember at reklamasjonsfristen for en mobiltelefon er fem år, slik det har vært tidligere. I slutten av januar ble dommen anket av Stiftelsen Elektronikkbransjen, Nokias bransjeorganisasjon i Norge.

I følge ”Mobilvettreglene”, elektronikkbransjens eget skriv som skal følge med nye mobiltelefoner, opplyses det at telefoners normale levetid er tre til fire år. Da saken var oppe i tingretten, var nettopp dette et viktig argument for at også reklamasjonsfristen må være lengre enn to år.

Nå venter den endelige dommen i Høyesterett. HELP Forsikring skriver i pressemeldingen at dommen vil bli viktig for landets 3,4 millioner mobilbrukere, samt brukere av andre elektroniske produkter.

- Vi fikk medhold i vår påstand i tingretten i desember. Ettersom saken er av prinsipiell betydning og angår svært mange forbrukere, forventet vi at Stiftelsen Elektronikkbransjen ville anke saken. Når saken denne uken kommer opp for Høyesterett, er vi spent på om resultatet i tingrettens dom fortsatt vil stå. Vi tror det, sier Silje N. Andresen videre.

Les om:

Mobilitet