Mobilt bredbånd kommer bare i byene

Mobilt bredbånd kommer bare i byene

PT må tillate 3G/HSDPA på dagens GSM-frekvenser for at andre enn byfolk skal få mobilt bredbånd fra Telenor og Netcom.

Netcom har nylig oppgradert elleve av selskapets 3G-basestasjoner i Oslo til HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access), og gjort dem tilgjengelige for bruk. Netcom-kunder med HSDPA-datakort eller -mobiltelefon kan dermed få nedlastingshastigheter opp mot tre megabit per sekund.

Kraftig reduksjon av responstiden, fra 300 - 400 millisekunder til rundt 100 millisekunder, gjør at opplevelsen likner den vi er vant til fra bredbåndslinjen hjemme.

I løpet av sommeren vil Netcom ha dekket store deler av Oslo innenfor Ring 3 med HSDPA. Sentrale strøk i Bergen, Trondheim og Stavanger er lovet mobilt bredbånd som kan måle seg med ADSL i løpet av året.

LES OGSÅ: Netcom øker 3G-farten

Også Telenor bygger HSDPA for fulle mugger. Men i motsetning til sin konkurrent kjører Telenor lukkede pilotprosjekter. Telenor-kunder får prøve mobilt bredbånd først etter at HSDPA er lansert kommersielt. Telenor vil ikke si hvor langt utbyggingen er kommet, men ifølge dekningsdirektør Bjørn Amundsen har selskapet vesentlig bedre HSDPA-dekning enn Netcom.

Nedtur

I andre land er over 100 mobilnett oppgradert til HSDPA. Men selv om de norske 3G-operatørene omsider følger etter er det for tidlig å slippe jubelen løs. Oppgraderingen vil nemlig føre til at mange mobilbrukere kommer til å oppdage hvor dårlig 3G-dekningen er i Norge.

Til nå har 3G og EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution), som har samme dekning som GSM, gitt omtrent samme båndbredde og forsinkele. Med HSDPA kommer brukerne til å få en real nedtur når de må gå fra 3G til EDGE.

I mange tilfeller vil forskjellen bety at Citrix og forretningsapplikasjoner kan brukes i det ene øyeblikket, men kan være utilgjengelige i det neste.

LES OGSÅ: Netcom refser mobilbruken

For dyrt

Telenor og Netcoms har nøyd seg med å tilfredsstille kravene i frekvenslisensene fra telemyndighetene. Det betyr at 3G-dekning, og dermed HSDPA-dekning, stort sett bare kan påregnes i byer og større tettsteder. Flatedekningen er på rundt 20 prosent. Til sammenligning er GSM-dekningen på nærmere 90 prosent.

- Det blir for kostbart å bygge et HSDPA-nett som dekker Norge vegg til vegg, fastslår Anne Solveig Olstad, dekningssjef i Netcom.

Videre 3G-utbygging vil i det vesentligste være styrt av kommersielle vurderinger. Med andre ord, det lønner seg ikke å bygge ut der det bor lite folk. Heller ikke Bjørn Amundsen ser for seg storstilt HSDPA-utbygging. Han ber myndighetene åpne for at operatørene bruker GSM-frekvensene i 900 MHz-båndetm, dersom 3G skal bli landsdekkende.

LES OGSÅ: Superraskt mobilt bredbånd

Langt fram

- En åpning av 900 MHz-båndet vil være en formidabel lettelse for utbyggerne. Kanskje er det den eneste måten å gi hele Norge bredbånd på, sier Amundsen.

Post- og teletilsynet sier til Computerworld at både de og Samferdselsdepartementet er positive til å benytte 900 MHz-båndet til 3G. Men det ta tid i byråkratiet både i Norge og på EU-nivå, før dette kan realiseres.

DETTE ER HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access):

HSDPA er en videreutvikling av 3G og kalles ofte Turbo 3G. Nedlastingshastigheten er inntil sju megabit per sekund (i praksis inntil tre Mbit/s), mens opplastingshastigheten er 300 kbit/s. Fartsøkningen skyldes blant annet at ressursene deles på en annen måte enn i vanlig 3G.

Responstiden er redusert til 100 millisekunder. HSDPA oppleves, i motsetning til GPRS, EDGE og vanlig 3G, som en fastnett bredbåndslinje.

Les om:

Mobilitet