Mobiltelefonsalget skyter fart

Mobiltelefonsalget skyter fart

Det globale salget av mobiltelefoner steg kraftig i fjor, mye takket være én spesiell mobiltelefontype. Her er selskapene som dominerte salget.

Analysebyrået IDC har sluppet nye tall for utviklingen i det globale mobiltelefonmarkedet. Tallene er for fjerde kvartal i fjor samt for fjoråret sett under ett.

401 millioner

Det globale mobiltelefonmarkedet vokste med 17,9 prosent i fjerde kvartal, ifølge IDC-rapporten. 401,4 millioner enheter ble solgt i perioden, sammenlignet med 340,5 millioner enheter på samme tidspunkt året før.

Sterkeste vekst mange år

På årsbasis ble det solgt 1,39 milliarder telefoner, noe som tilsvarer en vekst på 18,5 prosent i forhold til foregående årsperiode. Den årlige vekstraten er for øvrig den sterkeste oppgangen siden 2006, da markedet vokste med 22,6 prosent.

Utvalget trekker opp

Den sterke veksten etterfølger et svakt 2009, da markedet falt 1,6 prosent. En sterkere verdensøkonomi og et bredere utvalg av rimelige smarttelefoner er blant de viktigste forklaringene bak den kraftige markedsveksten.

Nokia størst

Bryter man ned statistikken per leverandør, ser vi at Nokia fortsatt er den største produsenten, både på kvartals- og årsbasis. I fjerde kvartal leverte den finske mobilprodusenten 123,7 millioner enheter, noe som gir selskapet en markedsandel på 30,8 prosent.

Samsung følger som nummer to med 80,7 millioner heter i fjerde kvartal, tilsvarende en markedsandel på 20 prosent. LG Electronics er nummer tre med 30,6 millioner enheter, etterfulgt av ZTE med 16,8 millioner enheter og Apple med 16,2 millioner enheter på hhv. fjerde og femte plass.

453 milioner Nokia-telefoner

Årstallene viser at Nokia dyttet ut 453 millioner enheter i 2010, tilsvarende en markedsandel på 32,6 prosent. Samsung leverte 280,2 millioner enheter, mens LG Electronics produserte 116,7 millioner enheter. ZTE produserte drøye 51 millioner enheter, mens Research in Motion ble den femte største produsenten med 48,8 millioner enheter i fjor.

Les om:

Mobilitet