Netcom og Norge først i verden med 4G

Netcom og Norge først i verden med 4G

Netcom slo mor på målstreken. Slik blir 4G-hastighetene.

Det var en enormt stolt samling med ansatte fra Netcom og den kinesiske teknologileverandøren Huawei som i dag kunne ta imot pressen og demonstrere verdens første kommersielle 4G-nett.

- Det dere får se i dag er ikke et testnett. Dette er det kommersielle nettet. Vi er i gang med utbyggingen av LTE og de første basestasjonene er på plass, åpnet kommunikasjonsdirektør Øyvind Vederhus.

Bakerst i salen satt en stor delegasjon med kinesere, ansatt i Huawei. Selskapet er blant verdens største leverandører av mobilinfrastruktur, men har ikke i nærheten den samme posisjonen i Europa. På taket til Netcom sto to av dem standby i regnværet ved siden av basestasjonen på taket, i tilfelle noe skulle gå galt under demonstrasjonen.

Slo TeliaSonera
Grunnen til at Netcom kan demonstrere verdens første kommersielle 4G-nett, basert på LTE-teknologien, er en strategi som ble meislet ut av TeliaSonera. Selskapet satte seg som ambisjon å være først i Norden og en av de første i verden med 4G, forteller Vegard Kjenner, direktør for product management i Netcom.

TeliaSonera bestemte at Norge og Sverige skulle bli de to første landene med utbygging og at man skulle gå for de to infrastrukturleverandørene man vurderte hadde kommet lengst, henholdsvis Huawei og Ericsson.

- Netcom signerte med Huawei, mens TeliaSonera signerte med Ericsson. Tanken var å høste erfaring med begge og la de konkurrere mot hverandre, til vår fordel, forteller Kjenner.

Netcom og Teliasonera har siden leverandørvalget ble tatt konkurrert innbyrdes om å være først ute.

- Det er klart det er morsomt for oss i Netcom å kunne lansere før Teliasonera. Huawei har vært fantastisk å jobbe med. De har virkelig stått på. For dem er det enorm prestisje forbundet med dette. Vi tror nok Huawei kommer til å vokse seg sterkere i Europa, sier Kjenner til PC World. - Huawei er de mest innovative, de har beste produkt og de har kommet lengst med LTE.

50 mbps
Pressen fikk blant annet demonstrert nedlasting av en 500 MB stor fil, mp3 og streaming av hd-video på 8 mbps, før vi fikk teste nettet selv. En mp3-fil var lastet ned på et sekund. Streamingen gikk som en drøm. Filnedlastingen lå jevnt på 50 mbps.

Begrensningen var modemet. 100 mbps vil være mulig, dersom du er den eneste som er tilkoblet en basestasjon.

- Kundene skal kunne forvente å få 15-20 mbps. En annen fordel er at forsinkelsen i nettet, "latency", er kuttet fra 50-100 millisekunder på UMTS til til 10 millisekunder på LTE. Det betyr en bedre opplevelse for eksempelvis onlinespill og terminalserver, tale-over-ip. Dette blir et fullverdig mobilt bredbånd, sier Kjenner.

Lanserer i 2010
Netcom vil ikke ut med hvor mange basestasjoner som er satt opp, men vi kjenner til at det er satt opp en rekke basestasjoner innenfor Ring 3. - Vi starter med Oslo. Videre utbygging vil avhenge av rammebetingelser, med faktorer som pris, terminaler og markedsutvikling. Det er ikke for tidlig. Vi har hørt at Telenor sier det, men vi mener teknologien er klar.

Rekkevidden på 4G-basestasjonene tilsvarer omtrent rekkevidden på 3G-basestasjonene.

Lanseringen vil skje "en gang i 2010". Det vil være tilgangen på usb-modem vil være med å avgjøre nøyaktig når tilbudet lanseres. Frem til da rulles det ut fiber til basestasjonene i stort tempo, for å ta unna både økt trafikk i 3G-nettet og fremtidig 4G-trafikk.

Huawei har varslet at de er klar med 4G-modemer i fjerde kvartal, men Netcom og Teliasonera er i samtaler med alle terminalleverandører. - Vi regner med at vi vet mer om når vi lanserer mot høsten eller nyåret, sier Kjenner.

3G og 4G i distriktet

På sikt vil både 3G-nettet og 4G-nettet kunne bygges ut på 900 Mhz-frekvensbåndet, der vi også finner GSM. 900 Mhz-båndet gir langt bedre rekkevidde per basestasjon, enn 2600 Mhz, som benyttes av 3G og nå 4G.

Dette vil muliggjøre utbygging av 3G og 4G i distriktene, forteller en kilde i Netcom til PC World.

Les om:

Mobilitet