Samarbeider om mobilbetaling

Samarbeider om mobilbetaling

Telenor, Teliasonera og Tele2 etablerer felles selskap for mobil betalingstjeneste.

I dag bruker seks av ti norske mobilkunder telefonen til å betale for tjenester og produkter som for eksempel parkering, kinobilletter, eller offentlig transport.

Undersøkelser fra mobiloperatørene viser imidlertid at potensialet er betydelig større, og at dagens mobilkunder ønsker å bruke mobilen som betalingsinstrument i høyere grad enn i dag.

Nå etablerer Telenor, Teliasonera og Tele2 derfor et felles selskap med like eierandeler som skal tilby alle forbrukere i Norge sikker og enkel betaling via mobiltelefonen.

Felles plattform

Målet med operatørsamarbeidet er at mobilen skal kunne brukes i større grad til betaling gjennom å utvide bruksområdene.

- Kunder i dag har alltid mobilen på og forventer dekning over alt. Det er derfor helt naturlig at kundene får muligheten til å utvide betalingsmulighetene med mobilen, sier Berit Svendsen, administrerende direktør Telenor Norge, i en pressemelding.

Det nye selskapet skal videreutvikle dagens betalingsløsning fra sms til et brukervennlig alternativ til kontanter, som øker sikkerheten og er enklere å bruke for kunder og brukersteder.

Operatøruavhengig

Tjenesten vil være operatøruavhengig slik at mobilkundene ikke skal merke noen forskjell om de for eksempel bytter mobilabonnement.

- Det er viktig for oss og vår industri at vi utvikler en felles plattform og et felles selskap for mobil betaling, slik at kundene våre slipper å forholde seg til uttalige tekstmeldinger og koder for enkle betalinger, sier Arild Hustad, administrerende direktør Tele2 Norge.

Løsningen vil også bli tilrettelagt for kunder med bedriftsabonnement eller kontantkort. Samtidig vil alle brukersteder forholde seg til kun ett selskap, som skal gi større trygghet og mindre administrasjon for det enkelte brukerstedet og butikkeier.

- En milepæl

August Baumann, administrerende direktør TeliaSonera Norge, kaller operatørsamarbeidet en milepæl for mobilbetaling i Norge.

- Målet er å skape en nasjonal standard for mobil betaling som også er klargjort for fremtidig betalingsteknologi, sier han.

Ambisjonen er at norske mobilbrukere skal kunne ta i bruk den mobile betalingstjenesten i løpet av 1. halvår 2013.