Seks av ti på jobb i ferien

Seks av ti på jobb i ferien

I løpet av ferien sjekker seks av ti nordmenn jobbmailen, viser en undersøkelse fra Netcom Trends.

Halvparten av de 1230 personene med smarttelefon som besvarte undersøkelsen sjekket jobbmailen på mobilen, og ti prosent brukte internett hjemme eller trådløse surfesoner på hoteller og flyplasser.

Endrer vaner

Kommunikasjonsrådgiver Charlotte Erikstad ser tydelig at mobilvanene er annerledes enn tidligere.

- Vi ser at mobilvanene er i kraftig endring og smarttelefonen bidrar sterkt til at folk sjekker e-post oftere og surfer langt mer på internett denne sommerferien enn tidligere år, sier hun i en melding fra Netcom.

Bedre innsikt

Undersøkelsen NetCom Trends er en ny måte å gjøre undersøkelser på der respondentene svarer gjennom en spesialutviklet app for smarttelefoner.

- Gjennom trendappen får vi bedre innsikt i mobilvanene til de med smarttelefon. Svarene gir en pekepinn på utviklingstrekk i mobilbruken og gjør oss bedre rustet til å tilpasse våre fremtidige mobiltjenester til nye behov, mener Erikstad.

Les om:

Mobilitet