Seks dingser per ansatt

Seks dingser per ansatt

På fremtidens arbeidsplass vil vi ha mange dingser, liten plass og stor fleksibilitet, ifølge ny undersøkelse.

Innen 2020 vil bedriftene ha redusert kontorarealer med omtrent 17 prosent, og vil by på syv skrivebord per ti brukere.

Nesten alle virksomheter vil redesigne kontorene sine for å fremme kreativitet, inspirere og stimulere til samhandling.

Gjennomsnittsarbeideren vil bruke seks forskjellige enheter til å jobbe mot bedriftens it-system, men kan til gjengjeld jobbe hvor som helst og når som helst.

Dette spår Citrix i en ny Workplace of the Future-undersøkelse.

– De viktigste grunnene er at man får mer fleksible og dynamiske arbeidsplasser, lavere kostnader, og at det blir enklere å tiltrekke seg de beste arbeidstagerne, sier sier Knut Alnæs, norgessjef i Citrix.

Mobilitet i høysetet

Undersøkelsen er basert på svar fra 1900 it-beslutningstagere i 19 forskjellige land rundt om i verden.

Funnene viser at 29 prosent vil slutte å jobbe fra et tradisjonelt kontor og heller jobbe fra andre steder.

64 prosent sier de kommer til å jobbe fra hjemmekontor, 60 prosent fra anleggs- og prosjektkontor, og 50 prosent hos kunder eller samarbeidspartnere. Globalt vil hver fjerde virksomhet legge til rette for mobile arbeidsformer, og innen midten av 2014 vil dette tallet øke til 83 prosent, heter det i undersøkelsen.

De som har blitt mer mobile melder om 15 prosent færre skrivebord i virksomheten.

- Nesten alle som innfører mobile arbeidsformer vil ruste opp kontorlokalene for å legge til rette for nye krav fra nye generasjoner arbeidstagere, sier Alnæs.

Ønsker fleksibilitet

De ansatte ønsker seg en fleksibel arbeidsdag, og mener fleksibilitet gir økt produktivitet, mindre pendling, bedre tid til oppfølging av kunder, og ikke minst bedre balanse mellom jobb og fritid.

Samtidig sier 83 prosent av de spurte at de kommer til å innføre en BYOD-strategi (Bring Your Own Device) for å legge til rette for at ansatte selv skal kunne velge dingsene de vil jobbe på.

Tre av fire virksomheter sier også at de vil gå over til en modell der de refunderer innkjøp av arbeidsverktøy.

- Undersøkelsen viser at åtte av ti virksomheter som har lagt til rette for BYOD høster økonomiske gevinster, sier Alnæs.

Undersøkelsen ble utført av det uavhengige analysebyrået Vanson Bourne i august 2012 på vegne av Citrix.

100 it-beslutningstagere i hvert av de 19 landene ble intervjuet, blant annet Sverige, Nederland, Frankrike, Tyskland, og Storbritannia.

To tredjedeler av deltakerne jobber i virksomheter med over 1000 ansatte.