Sterk autentisering som en tjeneste

Sterk autentisering som en tjeneste

Norske Buypass har utviklet en sterk autentiseringsløsning for VPN-brukere. Løsningen er basert på en mobil-app, og leveres som en tjeneste.

For å oppnå sterk 2-faktor autentisering er vanligvis løsningen at brukeren må ha en kodegenerator («code token») tilgjengelig. I nyere tid har det også kommet løsninger som er basert på SMS til brukeren i stedet. Norske Buypass lanserte like før sommerferien tjenesteproduktet «Buypass Code» som er enda mere kostnadseffektiv, men som fremdeles utfører sterk 2-faktor autentisering.

Ved hjelp av denne løsningen er det mulig for bedrifter flest å etablere sterk 2-faktor autentisering når ansatte og andre privilegerte brukere skal ha adgang til VPN-tilkoblinger eller nettsider som krever sterk sikkerhet ved innlogging.

To komponenter

Buypass Code består av to komponenter: en mobil-app og en tjenestekomponent som Buypass selv drifter, og som kunden bare er bruker på. Mobil-appen installeres på brukerens smartmobil, og så genereres et nytt engangspassord hver gang brukeren taster inn sin private pin-kode i appen. Denne appen er gratis, og er implementert for operativsystemene Apple iOS og Google Android, Windows Phone 7 og Symbian, noe som gjør at de aller fleste smartmobiler på markedet kan brukes som kodegenerator.

Serverdelen av autentiseringen har Buypass implementert som en nettjeneste som produseres i selskapets datasenter. Dette er et høyt sertifisert datasenter som allerede produserer andre ID- og signatursystemer, blant annet smartkortløsningen til Norsk Tipping. Kundens administrasjon skjer gjennom et webgrensesnitt, og det er dermed ikke påkrevd med noe ekstra utstyr hos kunden for å ta systemet i bruk.

Dette gir maksimal kostnadseffektivitet fordi at bedriften som tar tjenesten i bruk slipper investeringer i maskinvare i tillegg til at det er Buypass som har driftsansvaret for serversiden av tjenesten. Slik blir både anskaffelses- og driftskostnadene minimert.

Standardprotokoll

Buypass Code er basert på RADIUS-protokollen, og er dermed kompatibel med de aller fleste autentiseringssystemer. VPN-løsninger som støtter RADIUS kan bruke Buypass Code, dette omfatter de aller fleste, blant andre Citrix, Check Point, Cisco og MS Forefront.

Prisingen på systemet er basert på en månedspris per aktiv bruker. På spørsmål fra Nettverk & Kommunikasjon oppgir Buypass at en av forhandlerne av løsningen, norske Atea, krever 25 kroner per bruker per måned for denne tjenesten.

Les om:

Mobilitet